Quo Vadis – avagy merre tart a világ?

Összefüggések
Mint tudjuk, minden mindennel összefügg. Lássunk néhány tényt. A történelem során világ feletti pénz uralmat, s ezzel a tényleges irányítását néhány zsidó család kaparintotta meg, az aljas eszközökben sosem válogatva. A pénzügyi hatalmuk növelésére és védelmére, különböző ideológiáikat terjesztő, titkos feladatokat végző társaságokat és fegyveres szervezeteket hoztak létre. Ezek a ma is létező szervezetek különféle átalakuláson mentek keresztül; valamint újabb, nemzeteken átnyúló háttér szervezeteket és jogi személyiséggel rendelkező pénzszivattyúként működtetett magántársaságokat fejlesztettek ki maguknak, titkosszolgálatokkal, kémszervezetekkel, ahogy dukál.
Törzsfejlődésük során megszerezték maguknak az uralkodóházakat, a Vatikánt, az országok kormányait. Nagyon kevés olyan ország van ma a világon, ahol közvetlenül, vagy közvetve ne ők irányítanának a háttérből.
A világot elárasztották a hamis pénzeikkel, miközben ennek valódi fedezetét – azaz a nemzeti kincseket, a hazai vállalkozások -, és az emberek vagyonát egyre gyorsabb ütemben veszik saját tulajdonukba, emiatt rendszeresek a tervezett gazdasági- és a politikai válságok és az ezzel együtt járó háborúk, zavargások világszerte.
Mára ezeket a családokat már nem csak a leszármazó zsidók alkotják, hanem különböző beházasodásokkal (eredetileg nem zsidó, vagy csak félig zsidó származású családokkal keveredve) vér- és vagyonfrissítés ment végbe. Ezért összefoglalóan a „táplálkozási” lánc csúcsán lévőket és kiszolgálóikat cionistáknak, atlantistáknak nevezzük. Egy kutya.
(A velük szemben álló, élethalálharcot vívó ellenlábasaikat nevezzük eurázsiaiaknak.)

„Összeesküvés” elméletek
A fent említett világhódítás eszköztárában manapság a leggyakrabban használt és általuk leginkább kedvelt eszközök az adósrabszolgaság, a gazdasági válság, a pénzügyi összeomlás, a háborúk, a fegyveres konfliktusok, forradalomnak álcázott zavargások, továbbá politikai változásnak, esetleg „rendszerváltásnak” beállított hatalomátvétel, puccs, államcsíny, és gyilkosságok.

Nos, a fenti felsorolásban szereplő események egyike sem a véletlen műve. Mindegyik jól megtervezett és alaposan előkészített forgatókönyvre épül, melyet folyamatosan kiigazítanak, kontrollálnak, és mögé rendelik a szükséges pénzt, paripát és fegyvert.

Az elmúlt időszakból, emlékszünk az Arab tavasz, Narancsos forradalmak, Foglald el a Wall Street-et, a Balkáni háborúk, és még sok más hasonló fedőnevekkel ellátott és megvalósított tervekre.
Amikor idő előtt, vagy később kiderülnek és napvilágra kerülnek a háttérhatalom tervei, tettei, rendszerint összeesküvés elméletnek nevezve próbálják bagatelizálni saját szerepüket.
Mindig a háttérben meghúzódva mozgatják a szálakat, maguk előtt tolva a bűnbakokat, illetve a kegyvesztetteket. Sőt akár egész országokra, népekre mutogatnak.

A fenti rövid összefoglaló adja a magyarázatát a mostanság kibontakozóban lévő III. Világháborúnak. (Bár meglátásunk szerint a világháborúk nem értek véget, csak hosszabb rövidebb időre szünetelt a fegyveres konfliktus, illetve lokalizálódott)

Ennek a világháborúnak a lokalizált része, Szíria, Irak, Irán, Palesztina, Líbia, Egyiptom, Grúzia, Afganisztán, Mali, Horvát tavasz, Délszláv háború, stb. háborúi, illetve a háború közeli állapotok fenntartása.

Európában és az USA-ban jellemzően az időről időre tervezett zavargások kirobbantása a jellemző módszer.
A Jugoszlávia szétesését követő Délszláv háború óta, többször kellett szembesülnünk, egy-egy hasonló végkimenetelt hordozó cionista tervvel.

Ukrajnát nem csak a cionisták ítélték halálra
Tudnunk kell, hogy Ukrajnában (is) rendkívül gyors romlás következett be a Szovjetunió felbomlását követően, szinte minden területen. Népessége sem egységes. A korrupció melegágyává, és a politikai csatározások hadszínterévé vált az ország.
Az ukrán vezetésbe a mindenkori oligarchák harcaiból épp győztesen kikerülő személyek és holdudvaruk ült be. A Kucsma, majd Janukovics nevével fémjelzett Régiók Pártja kevésbé volt nyugatpárti, míg Timosenko (Julija Timosenko Blokk pártszövetség – lényegében a Haza párt) kifejezetten a „nyugati nyitás” képviselője, ahogy sajnálatosan nemcsak a cionisták (mossad ügynökeikkel együtt), de maguk az ország korrupt felelőtlen vezetői is.
Janukovics korruptsága, becstelensége és a nép kizsákmányolása miatt, – könnyű volt a majdannak úgymond szociális színezetet adni. – Főleg az elején. Ez egyébként igaz a felforgatás alá vett országok vezetőire is. Különben nem lehetett volna egykönnyen szembe fordítani velük a népet.

Janukovics maga is egy gazdag korrupt politikus sőt, (van) illetve volt múltja is:
Janukovicsot fiatalkorában kétszer is börtönre ítélték, egyszer 1967.12.15-én (17 évesen) három évet kapott rablásért, 1970.06.08-án (20évesen) pedig két évet kapott erőszakos támadásért, de szemtanúk szerint valójában részegen elkövetett nemi erőszakért. A dolog pikantériája, hogy 1978-ban a Donyecki barátok eltüntették a bírósági iratokat.
Ezenkívül a donyecki iparmágnás barátok minden eszközzel támogatták a választásokban is. Rossz nyelvek szerint a donyecki klán egyik vezetőjeként tartják számon. Az oligarchákhoz fűződő kapcsolatát azóta is ápolja, melyet még kormányzóként alapozott meg. A kapott támogatást elnökként meg is hálálta.
Janukovics_vagyonJulija Timosenko – méltó párja Janukovicsnak – szintén a gáz- és kőolaj bizniszből szedte meg magát férjével együtt. Köszönhetően a Pavlo Lazarenkónak Ukrajna akkori miniszterelnökének, akitől az orosz földgázkereskedésre monopol jogot kaptak.
A hihetetlen luxusban élő ukrán milliárdos oligarchák, – akárcsak nálunk – Ukrajna és az ukrán nép totális kizsákmányolásának árán szerezte hatalmas vagyonát. Ráadásul a ciprusi, s egyéb székhelyű offsore cégek számukra sem ismeretlenek.

A politikát a pénz mozgatja. A pénzt pedig atlantista segítséggel szerzik. Amíg Janukovics hajlani látszott az EU-s csatlakozásra, (mert, hogy az emberek létfeltétele, élete, munkahelye neki sem számított) addig a cionistáknál szalonképes volt. Azonban amikor nemet mondott Ukrajna további, immár EU-s közvetítésű kifosztására mindjárt kegyvesztett lett az EU urainál.
Az egész politikai garnitúra, a közszolgálat vezetőivel együtt ugyanolyan korrupt, népellenes, és érzéketlen fosztogató, mint a magyarországi, vagy más eu- és usa béli társaik meg cionista gazdáik. Ami nem is csoda, hiszen ugyanazt az urat szolgálják mindahányan; a Mammont

Magyarországi „majdan-buli”
Az ukrajnai forgató könyvet próbálták hazánkra is ráerőltetni. Ennek elméleti és valós feltételei is megvoltak. Hiszen a mi országunkat ugyanolyan levitézlett, a cionistákkal kollaboráló országfosztók szolgáltatták ki a globális bankárkasztnak, saját meggazdagodásukért, mint pl. Ukrajnában, vagy egyebütt.
Ha becsületes, bátor és hozzáértő gerinces politikusaink lennének, akkor felforgatásra még gondolni sem tudnának a globális pénzoligarchák. Így azonban a magyar nép elégedetlensége, felháborodása, valamint a korrupt és dilettáns kormány iránti ellenszenv pedig már adott volt e művelethez. A provokátorokat, pénzt nem kímélve épp úgy pozícióba helyezték, mint a külföldi „szakértőket”, és politikusokat a Fidesz-kormány pedig hibát hibára halmozott. Ennek egyik oka a Fidesz pártban megindult szakadás, amelynek motivációja a hatalmi gazdasági pozíciókért folyó belső küzdelem, illetve az irányzatok harca a miniszterelnök befolyásolására. Az, hogy Orbánt melyiküknek mennyire áll módjában zsinóron rángatni, változó; mindig az adott eszközöktől, kapcsolatoktól és Orbán hiányosságaitól függ. (megjegyezzük ez a belső eltérő irányzatok harca kísérteties hasonlóságot mutat az MSZP, SZDSZ, stb. 90 óta előforduló pártok és a végstádiumban haldokló MSZMP belső harcaival.) E tekintetben sincs új a nap alatt.
Emlékeztetünk csak a legutóbbi, a net-adó, a megszállási szobor és hasonló ügyek kapcsán, hogy a hibás döntések, a nem egyértelmű és egyöntetű kiállás a fideszesek regnálását is végigkísérte. A folyamatosan hezitáló, és kállai-kettőst járó határozatlan, gyengekezű, döntésképtelen és népellenes kufárkodó kormányfőkből nem volt itt hiány az elmúlt 30 évben.

Bedöglött majdanos tervek
Hogy mindezek ellenére mégsem sikerült eddig a majdanista forgatókönyvet megvalósítani, egyáltalán nem a fideszeseken múlt.
Ahogyan az utóbbi évtizedekben sosem nyert egyetlen kormánypárt sem, hanem mindig az őket megelőző ellenlábas párt veszített. Azaz a másik még rosszabb teljesítményének, és a választók igen rövid emlékezetének köszönhették a hatalomba való cirkulálásukat, no meg a választási csalásnak és hazugságoknak.
A cionisták arra számítottak, hogy az általános elégedetlenséget kiváltó kormányintézkedéseket fel tudják használni egy jó kis hangulatkeltő sok–sok ostoba tüntetőt odavonzó demonstrációra, melyet aztán a megfelelő provokátorok majdanná alakítanak át a jól bevált „Állj az élére!” módszerével.
Csakhogy a rosszul megválasztott „vezéregyéniségek” önmagukat lejáratott „nagy ívű” szónokok, és műkedvelő ifjú titánok és titániák, akik túljátszották a szerepet, elég gyorsan leleplezték magukat.
A nem lefizetett honlapok pedig nem mulasztották el felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy mi folyik a háttérben. Magunk sem rejtettük véka alá, hogy mi zajlik a felszín alatt, s óvtuk olvasóinkat attól, hogy részt vegyenek ezeken a liberális és valójában EU-t népszerűsítő demonstrációkon, ahol pusztán a látszólagos tömegrészvétel illetve a megvezetett birka szerepet osztották rájuk a szervezők.
Ráadásul megvolt az a veszély is, hogyha elég sok embert tudtak volna összerántani, akkor a tömegpszichózis és a provokátorok beleránthattak volna sok beavatatlan naiv résztvevőt egy komolyabb konfliktus kirobbantásába, melyben a vezető szerep a liberálisok kezébe kerül a „balhét” pedig a nemzetiekkel vitetik el.
A rosszul megválasztott vezéregyéniségeken túl, a liberális provokátorok kudarca arra is visszavezethető, hogy a választott ügyeket nem sikerült felfújni elég nagy horderejűvé, sem az érintettek számát, sem a várható anyagi terheket tekintve, mindemellett még dilettánsan is interpretálták.
További ok, hogy korábban túl erőszakosan próbálták az embereket a magyarságtól idegen viselkedésre, és gondolkodásra rávenni, mely megjósolhatóan vissza is ütött.

Nem utolsó sorban a háttértámogatókra, a gyanús pénzmozgásokra, valamint a bevont hiteltelen hazai és külföldi politikusok kilétére és szándékaira is hamar fény derült.

Megoldási lehetőségek
Nos, nagyon reméljük, hogy a továbbra sem sikerül Budapesten megismételni a kijevi majdant. Mert ez nem a mi harcunk. Itt valójában globális bankárkaszt által létrehozott pro- és kontra csapat „küzd” egymás ellen. De ez a küzdelem csupán látszólagos, legalábbis eleddig annak tűnt, ezért egyik csoport sem volt felvállalható a magyarság és nemzetben gondolkodó kisemmizettek számára.

Ez a liberális cirkusz a látszólag több érdekű csoport esetleges összetűzése, – most, a Putyin látogatás valódi lehetőségeinek kiaknázását, – Budapest és Moszkva közös érdekeinek hatékony megvalósítását is tönkreteheti egyszer s mindenkorra.

Orbán előtt jelenleg egy történelmi lehetőség áll.
Azonban ebbe a lehetőségbe nem fér bele Orbán eddigi kállai-kettőse (oda- és visszalépése pl. a reverz gázszállítás stb. ügyekben), a cionista nyugat elvtelen háttéralkukkal terhelt kiszolgálása, vagy az ország valós érdekeinek kettős mércéjű sárba tiprása, sem gyávasága, de még a hatalomvágya sem, épp úgy, a kormány további hazudozásai és határtalan pénzéhségük sem.
Az ország megmentéséhez szükséges pénzeket nem további visszafizethetetlen hitelekből, népnyúzásból, multik támogatásból kell megvalósítani, hanem, ahogy Putyin is tette, az ellopott értékek és állami tulajdonok visszaszolgáltatásával, a további lenyúlás megakadályozásával.

Szász Gerda – Szabad Riport

Reklámok
Galéria | Kategória: MEGOLDÁSOK, Szász Gerda
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Anna szerint:

    Remek!

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s