Invázió –I. rész

Az elmúlt években folyamatosan rajzanak hazánkba a magyarságon élősködők. Kollaboránsaik segítségével kitúrják az állásaikból a magyarok jó részét, követelőznek, elveszik a javainkat, gyermekeink jövőjét, fenyegetik létünket, biztonságunkat és egészségüket. Mindeközben folyamatosan követelőznek, de cserében semmit sem tesznek le a nemzet asztalára, ahonnan csak elvenni akarnak, – mondván az nekik jár.

Ezt az amúgy is tarthatatlan állapotot az utóbbi hónapokban tovább súlyosbította az Afrikából, az arab világból beözönlők hordái által okozott káosz, mely mostanra szinte kezelhetetlen, katasztrofális méreteket öltött.
A kialakult állapotot a védelmi potenciájától megfosztott, nemzeti vagyonából kiforgatott, eladósított nemzet és a elszegényített magyar lakosság nem képes (és nem is akar) vállalni, az impotens politikai vezetés pedig képtelen kezelni.

Pillantsuk vissza a múltra…
Letelepítés
Évszázadokkal korábban, a háborúk nyomán megtizedelt őshonos magyar lakosságot pótolták királyaink idegen népek behívásával és letelepítésével.
Ezek a népek egy-két kivételtől eltekintve beilleszkedtek, integrálódtak, meggyökeresedtek itt, nemzeti vallási szokásaik, megőrzése vagy elhagyása mellett, a magyarság részévé váltak. Hősöket adtak, dolgos közösségeket alkottak, családot alapítottak

A későbbi történelem során szabadkőművesség, majd a a cionizmus megerősödött aknamunkája nyomán azonban új – gyakorta hívatlan – betelepültként, vagy már itt élő beszervezettként kiszakadva a nemzet testéből, a magyar nemzet elárulóivá váltak, szabadkőműves eszméket terjesztettek, idegen hatalmak érdekeit szolgálva.
Befurakodtak az állam vezetésébe, szervezeteik tagjait elhelyezték az ország vezetésének, stratégiailag fontos állásaiba, közhivatalaiba, döntéshozó testületeibe, rejtőzködve, szinte észrevétlenül magukhoz ragadták a hatalmat, az ország pénzügyi-, gazdasági- és politikai irányítását.
Ez a folyamat máig is tart és befolyásolja mindennapi életünket és országunk haladási irányát.

Ma a magukat „liberálisnak” nevezők, pontosabban szabadosságot hirdetők a legeklatánsabb képviselőiként tömörülnek úgynevezett „bal oldali” és beépülnek a jobboldalinak nevezett pártokba és szervezetekbe, természetesen az irányítást mindenütt kézbe kaparintva, az „Amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére, térítsd el!” elv alapján.

Migráció, betelepülés és kivándorlás
Nagyot téved azonban, aki azt hiszi, hogy ezek a bomlasztó hazaáruló egyedek, csupán a mindenkori vezetésben és annak kiszolgáló ágazataiban, pártjaiban és szervezeteiben ragadták magukhoz az irányítást. Nem! Ezek adják a mindenkori ellenzék derékhadát is. Látszatra a nép és az ország érdekében működnek, valójában azonban az idegen érdekeket szem előtt tartva a haza elárulóival kifosztóival fújnak egy követ, természetesen előnyöket és búsás hasznot húzva.
Ők azok akik, a hazánkat elözönlő idegenek folyamatos beáramlását segítették/segítik és készítették/készítik elő, a számukra kedvező, – és a magyarság számára kifejezetten hátrányos- jogszabályi keretek, anyagi feltételek megteremtésével.
(Ennek jól tetten érhető példáit látjuk a tömegesen épített úgynevezett „lakóparkok” vagy az (állami) földek-, és vagyonok, a minden népgazdasági ágazatra kiterjedő tömeges privatizációk, a vissza nem térítendő hitelek, adókedvezmények, a kárpótlások, a földfeladás, a pénzügyi- és banktörvények, sőt még az alkotmányozás esetében is. Az érintett területek, ágazatok felsorolását sajnos a végtelenségig folytathatnánk.

A titkos paktumokban megfogalmazott tervek és végrehajtásuk természetesen sosem a magyar nép érdekeit szolgálta, szolgálja, legfeljebb megpróbálják így eladni nekünk, vagy egyszerűen csak lenyomni a torkunkon.

A tervezett betelepítés tehát most is folyik, hol bicskanyitogatóbb, hol pedig leplezettebb formában identitástól függően.

Az éppen most eszkalálódó vészhelyzet, az úgynevezett „migráció”,- mely ténylegesen invázió-, sem csak úgy véletlenül, vagy váratlanul történik. A valódi célok elkendőzése és a tényleges kiagyalóik és pénzelőik kilétének teljes elhallgatása mellett. (ettől még azért tudható kik ők, csak nehezen bizonyítható)
Több tanulmány, stratégiai terv is készült migráció tárgyában.
A korábbi titkos tervek és tanulmányok s az ezek nyomán kiagyalt törvények a magyar népesség érdekeivel szembemennek. Sőt számolnak a jól képzett magyarok kiprovokált elmenekülésének (migrációjának) meredek növekedésével, valamint egy tervezett drasztikus népességcsökkenéssel és a maradék lakosság elöregedésével is.
Az előbbi okok együttes hatását ellensúlyozandó a idegenek betelepítésének, migrációjának felerősítését tűzték ki célul.

E tervek elsősorban az idegen vallású és kultúrájú és a magyarokétól igen csak eltérő szokásokkal rendelkező idegenek nagyszámú folyamatos beáramoltatását tartották kívánatosnak. Főként az Ázsiából, de kisebb számban a Közel- és Távol-Keletről, valamint Afrika országaiból (Kína, Vietnam, Afganisztán, és a háborús övezetek, diktatúrák, stb.), érkezőkre, valamint a trianoni határokon kívülre taszított magyarságra számítottak. (Bár nem e terv és törvény keretében, de gőzerővel folyt az izraeli állampolgárok beengedése, honosítása, valamint ezzel együtt kárpótlással és sok-sok egyéb machinációval megvalósított anyagi támogatása is)

Ám a dilettáns tervezés és kivitelezés megbosszulta magát – mint rendszerint.
A mikor a tervezők is és a kivitelezők egyaránt nem értenek ahhoz, amit csinálnak, ráadásul a józan ész hiánya és a hazafiság helyett a pénzértékrendűség jellemzi létüket és tevékenységüket, akkor az általuk alkotott szabályok természetesen – egy fabatkát sem érnek s ilyenkor következik a gányolás.

A 2007-es titkos előterjesztésen alapuló 2013-as migrációs törvény egy fogatlan viperához hasonlatos, s mint tudjuk minden szabály annyit ér, amennyit meg tudnak valósítani, be tudnak tartatni, vagy tartatni belőle. Ez esetben semmit.

200905102480Nos, a kínaiak valóban sikeresen és igen nagy létszámban jöttek országunkba, tönkre is téve egyebek között a maradék hazai textil- és cipőgyártást és kereskedelmet. Mint várható is volt, ők helységenként is zárt közösséget alkotnak, megtartva saját szokásaikat, kultúrájukat; jellemzően belső törvényeik szerint élnek. Ritkán vegyülnek a helyi lakossággal, a nyelvet többségük nem beszéli a kereskedőket kivéve), törvényeinket sokan közülük vagy nem ismerik, vagy meg- illetve elkerülik, különösen, ha rájuk nézve nem kedvező, (pl az adók és járulékok fizetése tekintetében) nem vállalnak részt a helyi közösségek életében, csak annyira amennyire ez kötelező vagy hasznos a számukra, pl a gyerekeik iskolába járatása.
Még jó néhány generációnak kell felnőnie, mire valamelyest nyitnak a befogadó nemzet felé. Mint külföldön, nálunk is – ha nem is deklarált –, de jól körülhatárolható területeken tömörülnek és élnek (pl. Kínai negyed)
Igaz, ők legalább nem próbálják ránk erőltetni vallásukat, szokásaikat, kultúrájukat, vagy nyelvüket, nem tüntetnek segélyt, ellátást követelve. Ők megteremtik, amire szükségük van, anélkül hogy embereket késelnének meg vagy fosztanának ki az utcán, ráadásul környezetüket és magukat is rendben tartják. Valójában okosan kihasználják azokat a lehetőségeket és „kiskapukat”, melyeket a dilettánsok, vagy a korruptak nyitva hagytak számukra.
Nem mintha nem létezne köztük bűnözés, de azon túl, hogy sokkal ritkábban fordul elő, ezek az esetek jellemzően a saját közösségeiken belül maradnak.

Mindezen jellemzők már nem mondhatók el más ázsiai, a közel-keleti és az afrikai (legális vagy éppenséggel illegális) itt tartózkodók zöméről, akik szokásaikat, életvitelüket, erkölcseiket tekintve jócskán távol állnak a magyar normáktól.
A mostani ki tudja milyen nációjú iratok nélkül beözönlőkről pedig végképpen nem. Koszosak, ismeretlen betegségeket hordoznak, időnként agresszívek, lusták, gyávák és követelőzőek is.

A befelé irányuló mozgással együtt pedig meredeken növekszik a kivándorlók, aránya, főként a jól képzett, de alulfizetett vagy eladósított szakemberek és a fiatalok aránya, akik, ha külföldön alapítanak majd családot, talán vállalkozást is, s könnyen előfordulhat, hogy vissza se települnek többé.
Keresetüket zömmel nem is küldik haza, esetleg szüleikről se tudnak gondoskodni majd.
Az ő elvesztésük hazánknak olyan óriási hátrány okoz, amely nem pótolható.
A helyükön keletkezett űrt minden tekintetben (nemzeti identitás, vallás, kultúra, szokások stb.) idegen migránsokkal pótolnák, terveik szerint. Ez az illúzió azonban sohasem fogja beváltani a hozzáfűzött reményeket, és helyrehozhatatlan kárt okoz az ország maradék magyar lakosságának. Az ország eddigi kormányai, a korlátolt agyú „liberális” politikusok karöltve a globalizáció elkötelezett híveivel az ilyen tervek kiagyalásával nem tesznek mást, mint szétverik a családokat, elüldözik fiataljainkat, elveszik a jövőjüket, szüleikről való gondoskodás lehetőségét, ahelyett, hogy létbiztonságot, jövőképet teremtenének számukra, támogatnák a gyermekvállalásukat, a gyermekeik felelős felnevelését. Így a magyarok népességfogyása ellen semmit sem tesznek, épp ellenkezőleg. Sőt pozitív diszkriminációval még támogatják is az itthonról elüldözötteket nem helyettesítő dologtalan, élősködő és felelőtlen pusztán biológiai reprodukcióra hajlandó, nem pedig gyermeket felelősséggel nevelő cigány családok ezreit. Vagyis ezek az erők titokban tervezetten, közvetett eszközökkel, gőzerővel irtják és kihalásra ítélik a magyarságot, az őshonos lakosság, a fehér ember életterét átadva a beözönlő idegeneknek és a honi élősködőknek.

Szabad Riport – Szász Gerda

Reklámok
Galéria | Kategória: MEGOLDÁSOK
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s