Detroit – a leendő sorsunk képekben

Néhány oldal, valamint társoldalunk a Szabad Riport is írt már erről a látványos szégyenfoltról. Egyesek szerint ezekben a képekben, Detroit egész sorsában az USA jövője öltött testet. Részben ez igaz is lehet, de mint látni fogjuk, nem egészen egyezik a meglátásunk.

Elsőként magáról Detroitról pár szót. Ez a város az ötvenes években volt a csúcson. A századfordulótól kezdve jelentős iparközpont, majd maga az autógyártás hazája lett. Detroit egyet jelentett a négy kerékbe öntött szabadsággal, az amerikai életérzéssel, a szabadság szimbólumával. Harckocsiktól kezdve a motorkerékpárokon át az autókig és a teherautókig mindenféle jármű készült itt. Maga Hitler is úgy rendelkezett a Mercedes felé, “nem a detroiti autó lesz a legjobb, hanem a mi Mercédeszünk”. Detroit tehát önmagában is egy szimbólummá vált.

A harmincas években készült freskó, amikor még csak fehérek éltek és dolgoztak Detroitban

A gondok jóval később kezdődtek el. A hatalmas iparosodás magával hozta ennek minden árnyoldalát is. És ez kicsúcsosodott a hatvanas évekre. Miért fontos számunkra ez a történet? Mert tökéletes párhuzam vonható Magyarországgal, a jelenlegi politikai garnitúra viselkedésével, a jövőnk lehetséges iránya és Detroit sorsa között. Mert Detroit a kapitalizmus és a liberalizmus szülöttje, és ezek sorsa is egyben.

  

Detroit iparosodása magával hozta a fekete lakosság betelepülését. A gyárak szalagjaira nem kellettek már a század első felére jellemző jól képzett szakemberek, hanem megfelelő volt a betanított munkás is. Így elegendő volt a néger munkás, aki lehet írni olvasni sem tudott, de a munkát elvégezte valamilyen szinten. Az amerikai autó hetvenes évekre elért minőségtelensége jól mutatta ennek a hátrányait. Azonban a néger, mint fajtájából adódik, szó szerint túlszaporodta a várost. A gyárakból befolyó összegek sokáig bőven fedezték a szociális segélyeket. A város 1950-re már három és fél millió embernek adott otthont. A robbanás 1967-ben történt. Ekkor tört ki az egyik legnagyobb négerlázadás. A gyárak már képtelenek voltak az eszméletlen számú ingyenélő munkakerülőt eltartani. Megjelent az egyik leggazdagabb városban a szegénység, és vele együtt a bűnözés. A rendőrség folyamatosan a fekete bőrű bűnelkövetőket kergette, amit persze ők rasszizmusnak értékeltek. A folyamatos összetűzésekből aztán utcai háború lett. Egyes adatok szerint 40, más adatok szerint 200-nál is több halálos áldozat volt, rengeteg fehér nőt megerőszakoltak, gyújtogatás és fosztogatás mindenütt. A rendőrség egyszerűen dezertált, a kormány a nemzeti gárdát kényszerült bevetni. Kényszerű rövid csend következett. A kormány igyekezett valami megoldást találni, de a megoldást végül is a fehér lakosság szolgáltatta. Egyszerűen elkezdtek elköltözni a városból.

Amerika büszkeségei, az autógyárak, ma így festenek

1973-ban néger lett a polgármester. Első intézkedései során, telerakatta a várost a néger békeharcosok utcaneveivel, szobraival, és elkezdte minden pénz felélve a négerek babusgatását. Arany sorsa volt itt minden négernek pár évig. Azonban a fehérek továbbra is egyre nagyobb ütemben hagyták el a várost. A valaha 3-4 millió lakosú városban a nyolcvanas évekre már alig volt kétmillió ember. Mára összesen 700 ezer lakosa van a városnak. Nyomorgó négerek jobbára. A város soha ki nem fizethető hitelállománnyal a csőd szélén táncol, illetve már nem is táncol, már el is süllyedt benne. A kormány képtelen rendbe tenni a dolgokat, inkább becsukja a szemét, és oda sem néz. Már nincs pénz.

A valaha gazdag város építészeti szépségei ma már az enyészeté. Sok házat csak azért gyújtanak fel, hogy némi biztosítási díjat felvehessenek még rá, mielőtt összedőlne.

Detroit valaha egy dúsgazdag város volt. Házai, melyek most az enyészetté válnak az amerikai építészet remekművei voltak. Most 500 dollárért lehet Detroitban házat venni. Miért is olyan irányadó nekünk a város sorsa? Nagyon egyszerű. Ami Amerikának a néger, az nekünk a cigány. A hatalom, mivel cionista irányítású, semmi mást nem tesz, mint a cionisták nagy célját, a nemzetek megszüntetését hajtja végre. Bármi, ami a nemzet megmaradását segítené, államilag tiltott, ami pedig a keveredést elősegíti, államilag támogatott. Ebben az állapotban egyszerűen képtelenség fenntartani az egyensúlyt, és elkerülni azt a pontot, mikor már visszafordíthatatlanná válik a beférkőzők elszaporodása és túlsúlyba kerülése. A cionista azonban nem képes mérlegelni a hosszútávú következményeket. Detroit nem elkeveredett, és megfertőzte a fehéreket, hanem még jobban szétválasztotta őket. A városon belül is hatalmas a kontraszt a megmaradt fehér negyedek és a néger gettóvárosok között, de országosan még szembetűnőbb az igazi négerváros, és egy fehérek lakta mezőváros közötti különbség. Viszont egy hazai cigány lakótelep és Detriot között semmi különbség sincsen.

 

A nigger és a cigány azonosító jegye: a tenyészetük környezete meglehetősen hasonló képet mutat…

Ennek a folyamatnak nem csak külsőségekben van hasonlósága. A lényege, a cionista háttérhatalom, a szabadkőművesség legnagyobb célkitűzése a nemzetek szétverése, összekeverése, megszüntetése, megalázása. Miért van erre szüksége a cionistának? Ennek két oka van. Első, hogy a zsidó egy genetikailag elkorcsosult fajta, amely az évszázadok során teljesen elvesztette genetikai sajátosságait, az egyik legkeveredettebb, elkorcsosultabb emberi típus. Elég a külső jegyeket szemügyre venni, a zsidók többsége undorító, gnóm megjelenésű. A fontosabb ok, hogy a zsidó gén magban hordozza a felsőbbrendűség érzését. Akár milyen undorító, ronda vagy nyomorék, a zsidó gén miatt különbnek érzi magát mindenkinél, és ez egy belső kettősséget okoz. Egyrészről a gének felsőbbrendűségi parancsa, másrészről a saját öntudata, amely szerint nagyon is jól tudja magáról, hogy milyen. Ez hatalmas belső lelki válságot, kisebbrendűségi érzést, és végül gyűlöletet okoz, amelyet minden olyan ellen fordít, ami megtestesíti az ő alsóbbrendűségi érzéseit. Ezek pedig a népek és nemzetek, melyeknek fiai és lányai szebbek okosabbak, kiválóbbak mint ők maguk. Vallásuk alap tanítása pontosan ebből a felsőbbrendűségi genetikai parancsból keletkezett, mely azt tanítja, hogy uralkodni születtek a világ felett. Olyan világon, mely büszke, nemzetében öntudatos, törekvő és összetartó, nem lehet uralkodni. Minden társadalompolitikai elv, amely nemzetben gondolkodik, számára halálos ellenség, legyen az szocialista, kapitalista, kommunista, vagy akármilyen. A cionista jelenleg az ellen küzd nagyon keményen, hogy a társadalmak ráébredjenek a valódi ellenségre, hogy kialakuljon az igazi összefogó kapocs, a társadalmi igazságosság elvén alapuló elgondolás, hogy nincsenek megosztó ideológiák, csak szegények és gazdagok, mert így egyenesen ő kerül a célkeresztbe. Ezért halálos ellenség minden cionizmussal szakító szocialista képlet.

A cionista elgondolás az, hogy jól szaporodó élősködő népekkel kell betelepíteni a világot (jó, ha fejbe vési mindenki, hogy az összes rabszolga kereskedő, aki Amerikába négereket szállított, zsidó volt, ez igazolt adat, melyet pont a négerek kutattak fel és hoztak nyilvánosságra). Amikor fajilag elkeveredtek a népek ezekkel a jellegtelen idegenekkel, megtörtént a nép lezüllesztése, nemzeti identitásának megtörése. Ha nincs nemzeti öntudat, akkor nincs összekötő kapocs az emberek között. Összetartó népből egy magára maradt egyének halmaza lesz, amely képtelen összefogni (nincs meg a kohézió, nincs közös érdek, nincsenek közösségi célok) így képtelen az egyre erőszakosabban elnyomó felső hatalom ellen küzdeni, mindent elfogad kényszerűségből, létrejön a szabadkőműves-tőkés számára ideális állapot, a szabad fosztogatás állapota. Ezért támogat a hatalom minden cigány irányzatot, minden betelepülési kísérletet, mindeközben törvényeiben a burzsujokat támogatja, egyetlen egy marad el, a nemezt megvédése. A végső célja az egész világra kiterjedő hatalom megszerzése úgy, hogy az egész világot nemzeteiben lerombolja, atomizálja, és ezeken uralkodik egy erkölcstelen milliárdos cionista réteg.

Ha valaki esetleg felhördülne, hogy micsoda faji gondolkodás ez, azt felvilágosítjuk, mind Oroszország vezetése, mind Kína, Irán, és valamennyi gazdaságilag feltörekvő állam, Brazília, India, Venezuela, Bolívia tökéletesen tisztában van ezzel a ténnyel, és sok esetben ki is mondja ezt. Csak érteni kell a sorok között. Ők nem azt mondják, hogy cionista, hanem azt hogy milliárdos, erkölcstelen, idegen érdekeket szolgáló réteg. Ez viszont ugyanazt jelenti.

Ez az egész, amely a szabadkőműves álom, nem működik. Ennek csődjének nyilvánvaló példája Detriot. Pontosan ezért nem beszélnek róla, ha pedig beszélnek, akkor csak a válságra húznak rá mindent. Pedig Detroit tragédiájának a kérdése évtizedekre nyúlik vissza, kikerül minden gazdasági válságos kérdést, és egyszerű társadalmi kérdés. Mint társadalmi és politikai jelenséget kell vizsgálni, nem mint gazdasági kérdést. Mit mutat Detroit jelenlegi állapota? Azt, hogy a cionista minta nem működik, a keveredett lakosság munkaképtelen, termelésre, gazdasági működésre alkalmatlan, még a cionista milliárdos réteg is elhagyta, és más területekre költözik, mert a város minden építő tevékenységre alkalmatlan lett. Másik eredménye az, hogy van hajlam az ellenállásra. Ez pedig mindenképpen reményre ad okot.

detroit_leendo_sorsunk_kepekben

 Az atlantista kapitalizmus igazi arca, a milliárdosok felhőkarcolói, és a nyomornegyedek

Az Egyesült Államokban egyre jobban erősödik és egyre inkább tömegessé válik egy fehér és nemzeti törekvés. Ugyan a fehérek között egy csomó agymosott idióta van, de ennek ellenére ez a politikai irányzat egyre erősebb. Tagjai között rengeteg magas rangú politikus is van már. Politikai vezetésük hosszas mérlegelések után arra a következtetésre jutott, hogy a legnagyobb esély, hogy létrehoznak egy fehér territóriumot. Texas kilépési szándéka az Egyesült Államokból, más déli államok hasonló szervezkedése, már ennek előszele. A hatalom is készül, jól ismerjük a FEMA ügyeket, táborok építését. Azonban a néger elnök intézkedései felgyorsították a helyzetet, mert azóta nyeregben érzik magukat, és sokkal erőszakosabban telepszenek rá a dolgozó rétegekre. Amerika egy tökéletes példája a nem működő cionista társadalomnak. Ami jó volt, már mind odaveszett, elmúlt, tönkretették, csak a kizsákmányolás, és a világ kirablása tartja egyben, mint egy gigantikus kalózhajót. A milliárdos réteg uralkodik, a dolgozók pedig egyre rosszabbul élnek, és a közgondolkodásban visszatér a XIX. századi társadalmi nyugtalanság, amikor az szociális eszmék megszülettek és/vagy megerősödtek. Ezekre az eszmékre most újra ezen hatás miatt egyre nagyobb a népi igény. Csakhogy a két dolog nem elválasztható egymástól. A szociális eszmények, és a hazaféltés, a patriotizmus, és a nemzeti gondolatok, ezek csak együtt működőképesek, mert elválasztva minden esetben kerülőutat biztosítanak a tőkének, a kizsákmányolónak. Együttesen azonban képes az emberiség felvenni a harcot. Ezt a képletet látjuk kialakulni a fent felsorolt országokban, akár Kínában, akár Oroszországban, de még Észak-Koreában is, illetve ezen országok iránt erősen növekvő általános rokonszenvben, melynek az alapja a lassúbb, vagy gyorsabb, de állandó jellegű fejlődés, mellyel szemben egy detroizált nyugat már nem képes helytállni.

Kemény Gábor – Hídfő.net

Galéria | Kategória: IRÁNYTŰ, KULTÚRA, MEGOLDÁSOK, TÖRTÉNELEM
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

25 hozzászólás a(z) Detroit – a leendő sorsunk képekben bejegyzéshez

 1. Névtelen szerint:

  anyátok picsáját

 2. Csepp Csaj szerint:

  Talán nem véletlen, hogy az afrikai népek olyan fejletlenek voltak (és vannak ma is) amikor rájuk találtak, és elhurcolták őket rabszolgának. Még fel kell nekik nőniük talán.

 3. - szerint:

  Ilyen undorító rasszista baromságot rég olvastam. Minden erőltetetten bele van magyarázva. Kicsit talán a fehér ember is rájöhetne mit tett/tesz rosszul.

 4. Istvan Meszaros szerint:

  a felhokarcolos/nyomornegyedes kep az nem detroitban keszult…

 5. Istvan Meszaros szerint:

  milyen hulyesegekkel mergezed a magyarokat… vegigolvastam az egesz egy fajgyulolo, rasszista baromsag. Miert irkalsz olyan dolgokrol amirol fogalmad sincs?

 6. András Katona szerint:

  Ha a fehéreket kritizálod, liberális vagy, ha az egyebet, akkor rasszista. Persze! 😀

 7. menshtier szerint:

  kicsit erőltetett, de az alap probléma elgondolkodtató …

 8. G szerint:

  Az irás egyoldalú,mert vannak városok amik átlépték ezt a problémát,és a szokásos zsidózó cigányozó gelyen kivül nincs mondanivalója…

 9. LaAron szerint:

  A harmincas években készült freskó, amikor még csak fehérek éltek és dolgoztak Detroitban

  kapásból 2néger van a képen te barom

 10. Istvan Meszaros szerint:

  a felhokarcolos kep meg nem detritban keszult… ott nincsenek ilyen nyomornegyedek.. de van vagy 100,000 elhagyott haz… a kepen meg palmafak is vannak,.. Detritban nincsenek palmafak, es a General Motors felhokarcolok nincsenek rajta a kepen

  Szoval vegigolvastam a cikket. Ez a ficko nagyon rasszista, utalom a rasszista embereket. Detroit fo exportja szazad eleje ota az auto volt, az egesz gazdasag azon alapult. 1971-ben Nixon elnok eltorolte az arany alapu dollart. A dollar vasarlokepessege elkezdett zuhanni es a polgarok nem tudtak az amerikai autokat fenntartani a magas benzinarak miatt. Az autok minosege sem volt a legjobb (ebben igaza van a pasinak) az amerikaiak elkezdtek gazdasagosabb japan autokat venni, a luxus autokat pedig nemet orszagbol. Kb ugyanannyi fekete dolgozott a gyarakban mint feher. A minosegert a vezetes hibaztathato, mert kis befektetesbol nagy hasznot akartak csinalni. Ez a corporate greed mindig is igy volt es igy is marad. Nemcsak technologian, de munkaberen is sportoltak a vezetok. Munkakorulmenyek nem voltak tul jok. A munkasok magasabb beket es job munka korulmenyeket koveteltek es uniokba szervezodtek ami miatt az autok mindinkabb kiestek az amerikai polgarok kegyeibol mert ez felnyomta az auto arakat. (draga es nem jo minosegu) Midez betett a harom auto gyarnak es elkezdtek leepiteni a polgarokat. Hogy a japanokkal versenyezni tudjanak bezartak a legtobb gyarukat es mas olcso beru orszagba koltoztettek a produkciot. Mint peldaul mexico es delkelet azsia. A munkanelkuliek az autogyarbol nem tudtak allast talalni mert nem volt ipar ezert elhagytak hazaikat. Tobb mint a fele a varosnak “elmenekult”. Detroit nepessege soha nem volt tobb 1.85 millional. (Nem tudomm honnan veszi eza ficko az adatait.) Ez levitte a hazak erteket. Mivel legtobb haz ures es a lakottak semmit nem ernek a varosnak nincs adobevetele, jovedem ado, haz ado stb. A varosi kassza fele szocialis programokra megy es az uniok nyugdij alapjaba. A masik fele meg fizeti a kamatot a kolcsonokre amit a varos felvett hogy az elozo kettot fizetni tudja. A szocialis programok a bukott autoipar eredmenye (lakber segitseg, munkanelkuli segely, etel hozzajarulas, orvosi ellatas a szegenyeknek). A varosnak csodott kellett mondania hogy be tudja foltozni ezt a harom lyukat amin a penz kifolyik. Nincs penz fizetni semmiert, se rendorseg, se mentok, az utcak sotetek…stb. Ez meg tobb embert arra kenyszeritett hogy elhagyja a varost. A feketek maradtak ,mert nincs penzuk hova mennenek. A bunozes magas, de ennyi erovel a New Orleansi valsagot is a feketekre kenhetne nem a Hurricane Katrina-ra. ….Az hogy a Magyar kohaszati muvek tonkrement kinek a hibaja? Idiota

 11. mstheelite szerint:

  Rasszista barom allat vagy te Kemeny Gabor a fejedet belevernek KEMENYEN A FALBA! FINGOD SINCS SEMMIROL FASZSAGOKAT HADOVALSZ ,JARTAL MAR EGYALTALAN KINT AMERIKABAN TE TAJPARASZT? IGY NIGGER MEG UGY NIGGER HAT SZERINTEM A TE FAJTADAT KELLENE RITKITANI ,MERT AKI IGY IR ES HORD OSSZE MINDENFELE FASZSAGOT ES GYULOLKODEST SZIT AZ ROSSZABB A NIGGEREKNEL IS!

 12. akivalaki szerint:

  az utolsó hozzászóló sokkal, de sokkal rosszabb, mint bármely rasszista egyed.

  az előző pedig bár tájékozottnak tünteti fel magát, de csak kimagyarázza a dolgokat, legalábbis megkísérli.
  Egy város élete jószerivel éppen csak annyi, mint a gyáraké. Amíg kell, amíg ott megfelelő hasznot termelő gyár van, addig építik, szépítik, van jó ellátás, az emberek úgy érzik, hogy ők a janik. Értékesek hiszik magukat, hisz megfizetik a munkájuk árát, legalábbis így gondolják, no és van miből szórakozni, élni.
  Ha megszűnik a gyár, mert a tulajnak máshol jobban megéri, akkor lezüllik a város, de mindenképpen sokat veszít, mert ott marad a nyakán a sok valamikori jani.
  Tehát mi mozgatja egy város életét? Inkább ki mozgatja. Az a vállalkozó, befektető, akitől szenved a világ, mert mindenhol, mindenkit kihasznál, jellemzően embertelen, de álcaképpen jótékonykodik a média figyelme mellett.

  Ehhez persze társulnak a cikkben említett dolgok, ez tény, ezt butaság és álszentség tagadni. Aki ezt teszi, az hazudik. Viszont ami ijesztő, hogy nincs rá gyógyír, mert olyan, mint egy kupac szemét.
  A kapitalista rendszer nm emberbarát, főleg nem liberális változatban!

 13. Névtelen szerint:

  Két dolgot javasolnék: elolvasni az AUTÓVÁROS című könyvet (vezérfonal a FORD ORION) , beszélgetni Detroit-ból hazaszakadt hazánkfiával

 14. Istvan Meszaros szerint:

  Akivalaki: persze hogy kimagyarazom, valakinek ki kel javitania azt az idetlent aki ezt a cikket irta, mert a birkabb emberek meg el is hiszik hogy minden a feketek hibaja. Ami okorseget te osszehoztal annak se eleje se vege. Ugy tunik hogy kisebb nagyobb sikerrel ertelmesnek akarsz latszani. Ne erolkodj, nem megy jol.

  En felvallalom a nevem a velemenyemhez, te nem?. Egyebkent nem “csak ugy tunik hogy tajekozott vagyok”… KIFEJEZETTEN tudom mirol beszelek, ez a munkam. Te mit dolgozol a napi betevoert, kukoricat pattogtatsz?

  Te meg a kummunista “JANI” tarsaid Stalin, Castro, Kim Il Sung and Mao uljetek le egy delutan es olvassatok el a konyvet amit Adam Smith 1776-ban irt: “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” cimmel … remelem olvasni azert tudsz..nem tudom hogy orosz kiadasa van-e a konyvnek, de Magyar forditasa biztos van.

 15. Istvan Meszaros szerint:

  Utoirat a gyengebbek kedveert:

  Ez a cikk nem Detroitrol szol hanem arrol hogy ez a pasas aki a cikket irta egy fajgyulolo, rasszista es meg akarja gyozni az olvasot a sajat rasszista nezopontjarol, meg hazugsag aran is.

  Tisztelettel:
  Meszaros Istvan

 16. Eszter Lakatos szerint:

  ANNAK,AKI RASSZISTAZZA A CIKKET:az ember legjobb baratja,a kutya,szinten tobb fajtaval bir.ugye ha okos kutyat szeretnek,nem fogok pl. kidulledo szemu ozike kuttyat venni.TUDOMANYOS TENY:az IQ is fajtak szerint eltero:a feherek atlaga 100,a zsidoke 125,a negereke 85.nezz utana,ha nem hiszed.lehet elgondolkodni!

 17. Zsolt szerint:

  A felhőkarcolós nyomornegyedes kép nem Detroit, hanem Manila vagyis a Fülöp-szigetek.
  Ez a cikk csak provokatív és tele van hazugságokkal.

 18. Zsu szerint:

  A cikk nem rasszista, mint ahogy a Detroiti rendőrök sem voltak azok. A fent leírt folyamat a szemem előtt játszódott le néhány év alatt a lakóhelyemen! Egy eredetileg tisztességes, rendezett közösségbe roma családok költöztek be, és teljesen lezüllesztettek mindent. Nem alkalmazkodnak semmi rendhez, fenyegetik a lakókat, elvárják, hogy mi alkalmazkodjunk hozzájuk, akik nagyon primitív életmódot folytatnak. Segélyekből, guberálásból élnek, semmilyen szabályt, törvényt nem tartanak be, de ha nekünk kárt okoznak, a törvény akkor is őket védi. Egyre többen települnek ide be engedély nélkül és az életüket a szemünk láttára az udvaron élik. Az otthonunk teljesen elértéktelenedett és eladhatatlanná vált, el sem tudunk menekülni innen. Aki a cikket és a véleményt rasszistának tekinti, ajánlom, kukkantson be ide 1 hétre, megkaphatja a maga kiképzését. Én sem vagyok rasszista, de azt nem támogatom, hogy egy alacsonyabb kultúra szabja meg egy magasabbnak, az mit tehet és mit nem.

 19. ati szerint:

  Hol laksz ZSu?

 20. lolek szerint:

  annyit pontosítanék,hogy már 1$-t is lehet venni házat.a buktató az egészben hogy a magas ingatlan adók miatt még így sem éri meg.a másik példa ami esetleg igazolja az írás alapját,az Dél Afrikai Köztársaság ma.első kezes információ olyantól aki több mint 20 év után a családdal együtt visszajött onnan.ott a fehérek szisztematikus irtása folyik.most még úgy ahogy megy a szekér,mert ha meglökik egy darabig gurul magától.

 21. ergo sum szerint:

  Nagyon jó cikk! Talán a legjobb, amit az utóbbi héten olvastam.
  A vadliberális disznób**ók persze hörögnek, meg rasszistáznak. Gyűlölködnek a tolerancia bajnokai…. gyűlölik az igazságot, gyűlölik a dolgozó középosztályt, rombolják a társadalmakat, pusztítják az értékeket.
  Ez a “kapitalista” rendszer az emberiség eddigi történelmének legaljasabb, leghazugabb és leg-jövőtlenebb ocsmánysága. Azokkal a férgekkel együtt, akik kiszolgálják, védik, hasznát élvezik.
  Nos, nyomorilt tetvek, az éveitek meg vannak számlálva! Mert vagy a fellázadó dolgoó középosztály fog titeket érdem szerint (karba húzással, máglyával és nyúzással) megbüntetni, vagy a minket leszaporodó színesek fognak titeket MEGENNI, amikor már nem lesz aki eltartsa őket.

 22. Névtelen szerint:

  Ennyi baromságot mèg életemben nem láttam összehordva. A cikk írója ezzel kiállította magáról a szegénységi bizonyítványt. Minden ember egyforma bőrszíntől függetlenül éppen csak az erkölcsi normáikban és igényeikben lehet eltérés ami nyilván nem a faji eltéréseken alapul hanem hogy ki milyen helyen és környéken nől fel és milyen példát lát maga elött. Remélem hogy a mélyen tisztelt cikk írója nem szándékozik szaporodni mert ha a gyerek egy ilyen példát lát majd maga elött akkor még egy értéktelen rasszista bunkóval több lesz ebben az országban.

 23. Johng131 szerint:

  Definitely pent topic matter, appreciate it for selective information. kgfkebcgcecg

 24. Johnd434 szerint:

  Hello, i think that i saw you visited my blog thus i got here to return the choose.I am trying to to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!! edaefekadkek

 25. Béla szerint:

  There are facts even though many do not want to acknowledge. / Léteznek tények, amik attól még valósak, hogy sokan nem veszik tudomásul.

  Mondjuk azért mert nem tetszenek, vagy mert nem simulnak bele a túldimenzionált liberális hivatalos verzióba. Szerintem a cikkíró pusztán arra kívánt rávilágítani, hogy veszélyben vagyunk – méghozzá a saját ostobaságunk miatt – és hamarosan lesöpörnek bennünket a térképről olyanok, akik tanulatlanok, lusták, ápolatlanok, és kultúrálatlanok, olyanok akiknek az értékrendje merőben eltér a miénktől, és ezt az értékrendet kívánják ránk erőszakolni. Akik semmit nem képesek teremteni, viszont mások értékeit, (szellemi értékeit is!) lelkifurdalás nélkül orozzák el. A néger- a cigány-, a zsidó- a szélsőséges muszlim- értékrend durván eltér a a fehér, keresztény krisztusi, vagy a szocialista (nem a marxistára, hanem a szociálisra a közösségire célzok) értékrendtől ezért az ebből fakadó problémák is igen hasonlatosak.Vannak olyan csoportok közöttük, amelyek erőszakosan akarják ránk erőltetni a sajátjukat, és vannak olyanok amelyek hosszútávon alattomosan, minket a saját képükre formálva igyekeznek célt érni.

  Nos, az én értelmezésemben a cikkíró erre a veszélyhelyzetre akart utalni. Amúgy az USA-ban mára már meg is fordult a fehér-színes arány. (a színesekbe a latinók és feketék, zsidók, sárgák, stb.) is beletartoznak. Amúgy meg rengeteg a nem fehér bevándoroltak aránya a legnagyobb baj mégis azokkal van akik nem hajlandók tiszteletben tartani a befogadó nemzet értékrendjét, és annak megváltoztatására törekednek a liberalizmusra és demokratizmusra hivatkoznak, ha rajtakapják őket.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s