1944. október 15. előzményei – Német-magyar fegyverbarátság, vagy kényszerű együttműködés?

A közvélekedésben, különösen az úgynevezett NS körökben van egy olyan hamis mítosz, hogy valamiféle “fegyverbarátság” és tökéletes összhang volt 1944-ben a németek és a magyar hungarista vezetőség és állami szervek között. Ezzel szemben a valóság az, hogy német részről nemcsak tartózkodás, hanem nagyfokú lekezelés és bizalmatlanság, a magyar részről pedig a német imperialista szellemiség elutasítása nyilvánult meg, és ezzel együtt a németellenes hungarista fellépés lehetősége is felmerült.

A németek folyamatosan és minden vonalon igyekeztek akadályozni a hungaristák térnyerését. Ezt bizonyítja a Hungarista Mozgalom pártkülügyek vezetőjének 1944. augusztus 30-án kelt és Szálasinak (PV) küldött jelentése, melynek az első és a hetedik (utolsó) pontját ismertetjük (a nem ismertetett pontok alatt a Mozgalom elleni német aknamunkát sorolja fel, pontos időpontokkal /hónap, nap, óra, perc/, és véleményezi.)

Szálasi_kormány_Kemény Gábor_ülő_sorban_balrol_a_második

(Részlet az MNA gondozásában lévő Hungarista Hagyaték dokumentumaiból.)

Jelentés Szálasi Ferenc PV tv-nek:

Észrevételek a német követtel folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban.

Jelentem Pártvezető Testvérnek, hogy 1944. március 19. és augusztus 29-e közötti időben dr. Veesenmayer Edmund és dr.Haller Kurt urakkal folytatott tárgyalások során a magam részéről az alábbi negatív vonatkozású észrevételeket kell megtennem:

1./ Pártunknak és Mozgalmunknak 1944. március 19.-e előtt hivatalos és nem hivatalos, illetékes és nem illetékes német tényezőkkel folytatott megbeszélései, tárgyalásai mint ismeretesek – német részről komoly jelentőséggel nem bírtak. Mind a német külügyi vonal, mint az SS vonal állandó hitegetés és ígérgetés ellenére cserben hagyott és velünk ellenséges magatartást tanúsított. Ennek eredménye lett azután 1944. III. 19., úgy amint bekövetkezett és úgy amiként nyílegyenesen 1944. augusztus 29.-éhez vezetett. Annak ellenére, hogy az 1944. március 19.-e után német részről felelős német követ és meghatalmazott tudomására hoztam Haller dr. útján mind azt, ami Németország délkeleteurópai vonalvezetését elsősorban a mi mozgalmunkkal kapcsolatos magatartása miatt lehetetlenítette, s konkrétan megjelöltem az eseményeket és személyeket, akik nyilvánvalóan (ezért) felelősséget hordoznak. Felelősségre vonást nem rendeltek el és mi elégtételt nem kaptunk. Vonatkozik ez elsősorban dr. Hoffmann-Günther köv.tanácsosra, aki engem 1943 májusában Bormann birodalmi vezető és Neuburg h.pártvezető utasítására a Wilhelmstrassén fogadott, és velem mint egyedüli illetékes tényező tárgyalt, feltett kérdéseimre választ egyáltalában nem kaptam. Vonatkozik ez Scholtz követségi tanácsosra és Brunhof köv. tanácsosra, akiket Hoffmann-Günther nekem megjelölt azzal, hogy az állandó érintkezést rajtuk, mint igazi nemzetiszocialistákon keresztül tartsam fenn, s a választ is rajtuk keresztül kapom meg, ami elmaradt. Vonatkoznék a felelősségre vonás és elégtétel Vajna tv-nek az SS vonalon kifejtett nagyjelentőségű lépéseire, az ottani egészen minősíthetetlen kihasználásunkra és azután elárulásunkra. Itt is elsősorban dr.Hottl személyére, aki szándékosan hozzájárult ahhoz, hogy a helyzet korábban már nem tisztázódhatott. De nem vonták felelősségre Kienast urat sem, akivel folytatott beszélgetésünkről adott jelentésünket Haller dr. kétségbe vonta ugyan, mégis még ebből a szempontból személyileg sem kaptunk elégtételt Vajna tv. és én. Nem történt felelősségre vonás Rothen úrral kapcsolatban, aki legfeljebb most érdektelenebb beosztásban van, ahogy nem torolták meg a német sajtó itteni képviselőinek a magyar helyzetről és mozgalmunkról évek óta adott hamis, célzatos és megvesztegetésre valló híradásait. Egy intézkedésük legfeljebb az, hogy Michaelist három hete katonának behívták anélkül azonban, hogy az Állam, Nép, vagy Nemzet című válaszommal kapcsolatban őt felelősségre vonták volna. Ugyanígy nem vonták felelősségre azt az urat sem, aki PV tv-nek 1940-ben kijelentette, hogy könnyen a Vasgárda sorsára kerülhetünk. De nem torolták meg, sőt még le sem váltották a különböző hírszerzőket, gazdasági szakembereket és egyéb politikusaikat, akik csak azért voltak itt és szerepeltek, hogy a helyzetet még kuszáltabbá tegyék. .

7./ Az a látszat mintha a németek szándékosan hagynák ismét elmérgesedni itt a helyzetet, egyrészt, hogy közeli győzelmes döntésükig kitolják a ma parancsolóan megkövetelt hungarista megoldást, hogy azután a német érdek fokozottabb érvényesülését biztosíthassák, vagy azért, mert pillanatnyilag túl gyengék ahhoz, hogy esetleges erélyes diplomáciai fellépésüket kellő súllyal tudják alátámasztani. Veesenmayer eddigi őszintesége s bajtársiassága lehet még talán az egyedüli támpont arra, hogy a kibontakozást mégis tető alá hozzuk. Ez azonban már a magyarság érdekében is sürgős, legkésőbb szeptember közepéig akár egy angol inváziót Triesztnél, akár a német fegyverek győzelmét tekintve is.

Javaslatom: mindezek alapján, fentieknek nyers őszinteséggel a német követnek való tudomásul adása mellett egy fokkal önérzetesebb hungarista álláspont elfoglalása az eddigi túlzott loyalitás és bajtársiasság rovására. Ez a nemzet érdeke és a nemzetiszocialista Európa parancsa.

Kitartás! éljen Szálasi!
1944. VIII.30

Kemény sk.
PKV.

Szálasi tintával a hetedik pont elejéhez a következőket jegyezte: Igen! Teljesen egyetértek!

A hetedik pont végéhez: Nem! Mindig önérzetes volt a mozgalom!!! Loyalitás nincs, csak egy: a nemzetiszocializmus győzelmének feltétlen biztosítása!!!

SzálasiFerenc_01A jelentés alá írt szöveg:
Vélemény: helyes a megítélés, németek várnak, hogy új fegyverekkel el tudják-e intézni a háborút, ha igen, nélkülünk építik Európát, elvesztik a békét, ha nem, bekapcsolnak, de csak abban az estben, máskülönben mindig csak hitegetni fognak. Naplóba!!!

Megjegyzés: Kemény Gábor dr., jogász és közigazgatási szakember, 1944. október 15-től a Szálasi-kormány külügyminisztere volt.

Kassai Ferenc – Hídfő.net

Reklámok
Galéria | Kategória: KULTÚRA, TÖRTÉNELEM
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s