‘Nem érdekel, fizess!’ – A GDF Suez magyarországi eljárása svájci szemmel

gáz2
Svájcból nézve különösen megdöbbentőnek látszik, hogyan viselkednek Magyarországon az ügyfeleikkel a francia tulajdonú gázszolgáltató cég, a GDF Suez Energia Magyarország Zrt. alkalmazottai. A 43 éve Svájcban élő Petró Ágnes először nem is akarta elhinni, hogy ami vele történt, az Magyarországon a cég szokásos eljárása az ügyfeleivel szemben.
Ezért az ügyfélszolgálattal való, számára abszurd levelezés után levelet írt Iváncsics Sándornak, a GDF Suez Zrt. ügyfélkapcsolati igazgatójának, azt remélve, hogy ez a nagyon nagy főnök majd nemcsak korrekt módon válaszol, hanem segít is problémája megoldásában. Az igazgató azonban az osztályvezetője által megírt, de általa is aláírt levélben szinte szó szerint megismételte mindazt, amit korábban válaszoltak az ügyfélnek. Petró Ágnes él a gyanúperrel, hogy meg sem vizsgálták az ügyét, hanem egyszerűen copy-paste-tel újra bemásolták a neki mások által korábban elküldött válaszokat. Mint az ügyfelekkel foglalkozó legfőbb vezetőnek írta, nem érti, miért nem válaszolnak a kérdéseire, miért veszik semmibe mind őt, mind az általa megjelölt jogszabályokat, üzletszabályzatokat.

Bár Svájcban él, Petró Ágnes megtartotta a magyar állampolgárságát is. Van egy üdülőjük Baján, a Nagy Pandúr-szigeten. Évente 10-12 napot töltenek ott, a többi időben az üdülő zárva van. Egyetlen gázkonvektora télen őrlángon működik. 2010-ig ennek megfelelő, elfogadható összegeket mutatott a gázóra és számlázott a GDF Suez. A vízre és a áramra a korábbiakhoz hasonló, a csekély fogyasztásnak megfelelő számlák érkeznek azóta is. A gázra azonban 2012. október végén váratlanul kibocsátottak egy 230 ezer 615 forint összegű számlát.

Petró Ágnesnek korábban volt egy helyi meghatalmazottja, aki azonban meghalt. Amikor ő október 29-én megérkezett a két gyermekével és az édesanyjával Bajára, megtalálta a felhalmozódott postát, amiben nem volt gázszámla. Ő azért bement a GDF Suez bajai kirendeltségére, hogy bemondja az óraállást, kifizesse az alapdíjat és a tényleges fogyasztást. Az ügyintéző hölgy közölte vele, hogy valami probléma van, 2010 augusztusa óta nem állítottak ki neki számlát, menjen vissza dél felé. Még dél felé sem tudott mondani semmit, csak késő délután: fizessen 230 ezer forintot.

gazora2Később fokozatosan kiderültek a következők: a korábbi, a fogyasztást Petró Ágnes szerint is megfelelően mutató órát a 2010-es nyári árvíz idején leszerelték. A gázszolgáltatónak ez törvényi kötelessége, mert áradás idején a Nagy Pandúr-szigetet elönti a víz. Az órát akkor is elviszik és leszerelik, ha nincs ott senki, aki a fogyasztót képviselné. A víz levonultával fölszereltek egy új órát. Petró Ágnes azt sem érti, miért volt szükség az ő esetükben új órára, mivel a régit sem sokkal korábban szerelték föl, és a jegyzőkönyv szerint mindössze 43 köbméter fogyasztást mutatott. Csak az övéket cserélték ki, a környező üdülőtulajdonosoknak a régit szerelték vissza.
Petró Ágnes írt egy udvarias levelet a GDF Suez Szegeden működő ügyfélszolgálatának, amelyben kérte, hogy tisztázzák a helyzetet. A válaszból kiderült, szó sem lehet érdemi tisztázásról. A szolgáltató mindössze annyit ismert el, hogy a 2010. augusztusi készülékcsere „nem megfelelően jelentkezett Társaságunk rendszerében, és ennek következtében a készülékcsere időpontjától számla a fogyasztási helyre nem készült”. Ezt feltehetően „egy akkor még nem észlelt, de azóta javított informatikai hiba” okozta. Október 5-én a szolgáltató két embere megnézte a mérőórát, de „meghibásodásra okot adó körülményt nem találtak”. A GDF Suez a magyarországi szegényekre szabott gyakorlata szerint nem engedett el egy fillért sem, de 27 hónapi részletfizetési kedvezményt ajánlott fel.

Miközben a szegedi ügyfélszolgálat ezt írta, Petró Ágnesnek a bajai kirendeltség többször is megpróbálta a számlájáról leemelni a pénzt, de nem volt rajta akkora összeg. 2012. november 28-án ismét írt Petró az ügyfélszolgálatnak, hogy miért nyúlkálnak a számlájához, illetve miért egyezne bele bármilyen részletfizetésbe, amikor ez egy folyamatban lévő ügy, amely nem az ő hibájából keletkezett. Arra hajlandó volt, hogy az alapdíjat fizesse, de azt akarta, hogy előbb tisztázzák, hogyan keletkezett az irreálisan magas fogyasztás.

A GDF Suez ügyintézői válaszleveleikben azzal érveltek, hogy ez a fogyasztás nem irreálisan magas. 2011 júniusában leolvasták az órát, akkor 669 köbméter fogyasztást mutatott 2010 augusztusa óta. 2012 júniusában már 1449 köbméter volt a mérőállás. A Petró Ágnes által 2012. október 3-án bejelentett mérőállás pedig 1500 köbméter volt. Hogyne lenne irreális, amit mutat a mérő, érvelt Petró Ágnes, amikor júniustól szeptember 29-ig 51 köbméter pluszfogyasztást jelzett, holott a konvektor nem is volt bekapcsolva a 40 fokos rekkenő hőségben, amikor senki sem járt az üdülőben, mert belülről rácsok vannak, és rendőrségi riasztó védi. Azt kérte az ügyfél, magyarázzák meg, hogy lehet ez.

Magyarázat helyett 2013. január 8-án felajánlották neki, hogy ha kéri, bevizsgálják a mérőórát. Közölték: a leszerelést végző szakember munkadíja 8-10 ezer forint (ugyan mi kerül 5 perces munkán annyiba?), ha pedig a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a mérés az elfogadott hibaszázalékon belül van, akkor „a bevizsgálás költsége akár a 30 000-40 000 forintot is elérheti a leszerelési díjon felül, amit hiteles mérő esetén Önnek kell kiegyenlítenie”. Talán nem áll távol az igazságtól az a feltételezés, hogy ez a tárgyilagos mondat az igazságukat esetleg keresni szándékozók elrettentését szolgálja.

Két ágon haladtak tovább a dolgok. Hiába kérte Petró Ágnes, hogy a vita lezárásáig ne kelljen fizetnie, továbbra is megpróbálták leemelni a teljes összeget a számlájáról. Közölték vele, az nem lehetséges, hogy az alapdíjat – ami vitán felül jár a rendelkezésre állásért – kifizesse, de a kivetett számlát ne. Időközben kiadták a GDF Suez követelését egy pénzbehajtó cégnek.

gazoraA történet másik ágán Petró Ágnes végül úgy döntött, kéri a mérőóra vizsgálatát. Ez nem volt olyan egyszerű. Kiderült ugyanis, hogy a GDF Suez, amely a saját rendszerében két évig egyáltalán nem küldött számlát neki, nem fogadta el, hogy az asszony kérje a vizsgálatot írásban, mivel a GDF Sueznél a férje, Petró Mihály nevén volt a szerződés. Petró Ágnes számára rejtély, hogyan került az a férje nevére, aki 81 éves, évek óta egy külföldi betegotthonban él, szinte teljesen magatehetetlen. De olyan nagyon nem csodálkozott, hiszen két egész évig számlát is elfelejtettek küldeni, utána meg összekeverték a házszámot, és különböző Mókus utcai címekre küldözgették a számlákat. Az üdülő tulajdonosa egyébként soha nem volt Petró Mihály, hanem Petró Ágnes, aki később a lányának ajándékozta azt. A GDF Suez mindenesetre közölte: ha Petró Mihály nem tud felhatalmazást adni, akkor hozzanak erről hivatalos igazolást a svájci hatóságoktól.

Miközben ez a hercehurca zajlott, a GDF Suez valamilyen másik szervezete vagy partnercége megindította az eljárást, hogy a számla ki nem fizetése miatt szereljék le a gázórát. De Petró Ágnes ezt csak az új megbízottjától tudta meg, őt nem értesítették erről. Végül mégsem a tartozás miatt szerelték le – mely esetben a visszakapcsolás díja több tízezer forint –, hanem vizsgálat céljából.

Az asszony azt kérte a GDF Sueztől, hogy a leszerelt órát a kormányhivatal szegedi mérésügyi intézetébe szállítsák vizsgálatra. A GDF Suez ebbe először beleegyezett, de aztán kiderült, hogy mégiscsak Szentendrére szállították a mérőórát, mert, mint írták, az ottani cég a szerződéses partnere a gázszolgáltatónak. Felajánlották, hogy miután Szentendrén megvizsgálták, utána majd Szegedre is átviszik a készüléket – ha az ügyfél kifizeti az újabb vizsgálatot. Petró Ágnes azt felelte erre: ő kérte a vizsgálatot, joga van megválasztani, hol végezzék azt el. Úgy véli, ha egyszer a GDF Suez szerződéses partnere megbontotta a mérőt, arról többé soha semmilyen másik intézet nem fogja tudni megállapítani, milyen volt eredeti állapotában, a megbontás előtt.

Időközben hősünk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez fordult. Elküldte ügye teljes dokumentációját. A hivatal vizsgálatot indított, de fogalma sincs, hogy az hol tart. Július 7-re ígérték mérőórája vizsgálatát, de augusztus 2-ig nem értesítették, hogy ez megtörtént-e, hol és milyen eredménnyel.

Petró Ágnes hiába hangsúlyozta, hogy a GDF Suez az egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatot is megszegte, amelyben az áll: a kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség kétszeresét meghaladja. Az ő esetében az eltérés körülbelül tízszeres volt. Megkérdezte ugyancsak a GDF Suez egy svájci képviselőjét, aki azt mondta: ők hasonló esetben gyorsan megegyeznek az ügyféllel: ha nem tudják megmagyarázni, mi az eltérés oka, a korábban szokásos összeget kérik. De nem nézik csalónak az ügyfelet, pláne nem követelik azt, hogy az ügyfél bizonyítsa: nem csalt.

Ő Svájcból úgy látja a Magyarországon szolgáltató francia cég viselkedését, ahogyan egyik levelében le is írta: igaz, hogy az ő kálváriája a GDF Suez informatikai rendszerének hibájával kezdődött, hiszen ha az nincs, akkor korábban föltűnik az irreálisan magas számla, de ez a céget nem érdekli. „Nesze, itt van, fizesd ki! Igaz, hogy soha nem fogyasztottál ennyi gázt tíz évre visszamenőleg, igaz, hogy ilyen szituációra érvényes törvényi előírások vannak, de ez minket nem érdekel, fizess! Mi mossuk kezeinket, a szerződéses kötelezettség csak rád vonatkozik (ahogy levelükben írják is), miránk nem.”

Petró Ágnes azt már tudja, hogyan működik az energiaszolgáltatás Magyarországon, most arra kíváncsi, hogyan működik – működik-e egyáltalán? – a fogyasztóvédelem.
forrás: NOL

összeállította: Szegedi Bori – Szabad Riport Tudósító Iroda

Szabad Riport Komment:
Az egyik lényeg: Már mindegy nekik kiket fosztogatnak, s mivel, a szegény embert nem tudják, – jön a közép és felső középosztály.
Másik lényeg: egy vagyont, érdekkört, csak akkor lehet eredményesen védeni, – ha ott van az ember, és nem távol. – mert különben kirabolják, kifosztják.

info:
A hazai gázszolgáltatók listája (névvel címmel, kiadott engedélyük felsorolásával)
GÁZSZOLGÁLTATÓK

gaz5

DBGÁZ Debreceni Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (DBGÁZ Kft.)
4025 Debrecen, Barna u. 1. T/F.: 06-52-415 400 T.: 06-52-531 345
Kiadott engedély tipusa: Földgázelosztási, Földgáz-kereskedelmi

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (E.ON DDGÁZ Zrt.)
7626 Pécs, Búza tér 8/a T.: 06-72-503 290 F.: 06-72-503 115
Kiadott engedély tipusa: Földgázelosztási

GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.)
6724 Szeged, Pulcz u. 44. T.: 06-62-569 600 F.: 06-62-473 943
Kiadott engedély tipusa: Egyetemes szolgáltatási, Földgáz-kereskedelmi

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.)
9027 Győr, Puskás T. u. 37. T.: 06-96-503 100 F.: 06-96-315 004
Kiadott engedély tipusa: Földgázelosztási

ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ISD POWER Kft.)
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. T.: 06-25-584 200 F.: 06-25-584 205
Kiadott engedély tipusa: Egyetemes szolgáltatási, Földgázelosztási, Földgáz-kereskedelmi

ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ISD DUNAFERR Zrt.)
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. T.: 06-25-581 190 F.: 06-25-583 680
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FÕGÁZ ZRt.)
1081 Budapest, Köztársaság tér 20. T: 06-1-477 11-11 Ügyf.szolg: 06-40-474-474
Kiadott engedély tipusa: Egyetemes szolgáltatási, Földgáz-kereskedelmi

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.)
1081 Budapest, Köztársaság tér 20. T.: 06-1-477 1373 F.: 06-1-477 1382
Kiadott engedély tipusa: Földgázelosztási

Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGÁZ Kft.)
8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. T.: 06-93-537 547 F.: 06-93-537 549
Kiadott engedély tipusa: Földgázelosztási

Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (OERG Kft.)
3600 Ózd, Gyár út 1. T.: 06-48-574 399 F.: 06-48-471 345
Kiadott engedély tipusa: Egyetemes szolgáltatási

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (TIGÁZ-DSO Kft.)
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi Ferenc út 184. T.: 06-52-558 100 F.: 06-52-361 149
Kiadott engedély tipusa: Földgázelosztási

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TIGÁZ ZRt.)
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi Ferenc út 184. T.: 06-52-361 973 F.: 06-52-362 838
Kiadott engedély tipusa: Egyetemes szolgáltatási, Földgáz-kereskedelmi

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (E.ON KÖGÁZ Zrt.)
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 32. T.: 06-93-310 173 F.: 06-93-313 077
Kiadott engedély tipusa: Földgázelosztási

PANRUSGÁZ Gázkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (PANRUSGÁZ Zrt.)
1123 Budapest, Alkotás u. 50. T.: 06-1-489 4500 F.: 06-1-489 4501
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

PRIMAGÁZ-HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (PRIMAGÁZ ZRt.)
1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. T.: 06-1-209 9900 F.: 06-1-209 9999
Kiadott engedély tipusa: Propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és szolgáltatására irányuló.

TOTAL Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság (TOTAL Hungária Kft.)
2040 Budaörs, Edison u. 2. T.: 06-23-507 500 F.: 06-23-507 507
Kiadott engedély tipusa: Propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és szolgáltatására irányuló.

ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. (ELMIB Zrt.)
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. T.: 06-93-537 540 F.: 06-93-537 549
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

EMFESZ Elsõ Magyar Földgáz- és Energiakereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (EMFESZ Kft.)
1054 Budapest, Szabadság tér 7. T.: 06-1-374 9019 F.: 06-1-474 8467
Kiadott engedély tipusa: –

Energy Capital Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Energy Capital Zrt.)
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. T.: 06-1-353 0988 F.: 06-1-302 3091
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

BC Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (BC Energiakereskedő Kft.)
3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. T.: 06-48-511 563 F .: 06-48-310 356
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

CENTREX Hungária Energetikai és Gázipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (CENTREX Zrt.)
1123 Budapest, Alkotás út 50. T.: 06-1-202 4143 F.: 06-1-202 4146
Kiadott engedély tipsa: Földgáz-kereskedelmi

E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (E.ON Földgáz Trade Zrt.)
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. T.: 06-1-354 7051 F.: 06-1-354 7043
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

E.ON Földgáz Storage Zártkörűen Működő Részvénytársaság (E.ON Földgáz Storage Zrt.)
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. T.: 06-1-354-70-00 F.: 06-1-354-70-45
Kiadott engedély tipusa: Földgáztárolási

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.)
8600 Siófok, Tanácsház utca 5. T.: 06-84-505 064 F.: 06-84-505 218
Kiadott engedély tipusa: Földgázszállítási, Rendszerirányítási

Global NRG Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Global NRG Zrt.)
1122 Budapest, Maros u. 12. T.: 06-1-212 5659 F.: 06-1-225 3249
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

Shell Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Shell Hungary Zrt.)
1036 Budapest, Lajos u. 48-66. T.: 06-1-436 3221 F.: 06-1-436 3267
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

MOL Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MOL Energiakereskedő Zrt.)
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. T.: 06-1-464 1166 F.: 06-1-464 0782
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (EconGas Hungária Kft.)
1062 Budapest, Andrássy út 70. T.: 06-1-472 3120 F.: 06-1-472 3138
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt.)
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. T.: 06-1-464 1392 F.: 06-1-464 1602
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (E.ON Energiaszolgáltató Kft.)
1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. T.: 06-1-472 2300 F.: 06-1-354 3890
Kiadott engedély tipusa: Egyetemes szolgáltatási, Földgáz-kereskedelmi

UKRENERGY TRADE Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UKRENERGY TRADE Zrt.)
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. V.emelet
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság (Alpiq Csepeli Erőmű Kft.)
1211 Budapest, Szinesfém u. 1-3. T.: 06-1-278 5440 F.: 06-1-278 5464
Kiadott engedély tipusa: Egyetemes szolgáltatási, Földgázelosztási, Földgáz-kereskedelmi

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (JAS Budapest Zrt.)
1141 Budapest, Mogyoródi út 168. T.: 06-1-460 9300 F.: 06-1-460 9301
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

OTP Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Kereskedőház Kft.)
1051 Budapest, Nádor u. 6. T.: 06-1-298 3822 F.: 06-1-298 4322
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

NATURAL GAS SERVICE Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (NGS Kft.)
4028 Debrecen, Laktanya u. 38. III/11. T.: 06-30-691 8966 F.: 06-52-419 258
Kiadott engedély tipusa: Földgázelosztási

HUNGARO ENERGY Földgáz és Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (HUNGARO ENERGY Kft.)
7621 Pécs, Dischka Győző u. 2. T.: 06-72-515 830 F.: 06-72-515 831
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

E-OS Energiakereskedő Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (E-OS Zrt.)
1132 Budapest, Victro Hugo u. 41. III. em. 18. T.: 06-1-787 8916 F.: 06-1-788 5534
Kiadott engedély tiusa: Földgáz-kereskedelmi

EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (EMoGÁ Kft.)
3600 Ózd, Gyár út 1. T.: 06-48-574 397 F.: 06-48-471 345
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MMBF Zrt.)
1117 Budapest, Budafoki út 79. T.: 06-1-455 9300 F.: 06-1-430 3721
Kiadott engedély tipusa: Földgáztárolási

ENLOGS South East Első Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Enlogs Kft.)
1053 Budapest, Károly Mihály utca 12. T.: 06-1-882-0380 F.: 06-1-299-0799
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

OPTEN TRADE OPTIMALIZÁLT Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (OPTEN TRADE Kft.)
1020 Budapest, Modori utca 14. B. ép. T.: 06-30-931-7660 F.: 06-1-269-5274
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

DunaCent Vagyonkezelő, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (DunaCent Kft.)
2400 Dunaújváros, Építők útja 7. T.: 06-27-354-536 F.: 06-27-354-536
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

RWE Supply &Trading Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (RWE Supply & Trading Hungary Kft.)
1072 Budapest, Rákóczi út 42. T.: 06-1-474-8258 F.: 06-1-474-8402
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner Zrt.)
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. T.: 06-1-304-2169 F.: 06-1-202-0134
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

Hungarian Energy Power Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Hungarian Energy Power Kft.)
1134 Budapest Váci út 141. VII.em. T.: 06-1-450-5015 F.: 06-1-450-5011
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan működő Részvénytársaság (Magyar Telekom Nyrt.)
1013 Budapest, Krisztina krt. 55. T.: 06-1-371-3616 F.: 06-1-371-3574
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

CALLIS ENERGIA Korlátolt Felelősségű Társaság (CALLIS ENERGIA Kft.)
1124 Budapest, Csörsz u. 45. T.: 06-1-201-7727 F.: 06-1-202-0317
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

HUGE Földgázellátó- és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (HUGE Kft.)
1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. T.: 06-1-354-7121 F.: 06-1-354-7121
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

Central European Gas Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (Central European Gas Trade Kft.)
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T.: 06-1-235-3020 F.: 06-1-235-3021
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

GDF SUEZ Földgáz-kereskedelmi Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság (GDF SUEZ Földgáz-kereskedelmi Hungária Kft.)
1072 Budapest, Rákóczi út 42. T.: 06-62-540-698 F.: 06-1-411-7440
Kiadott engedély tipusa: Földgáz-kereskedelmi

Reklámok
Galéria | Kategória: BOSSZÚSÁGOK, KÉK | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

3 hozzászólás a(z) ‘Nem érdekel, fizess!’ – A GDF Suez magyarországi eljárása svájci szemmel bejegyzéshez

  1. Sziszi szerint:

    Atyavilág! Mintha nem egy kis ország, hanem legalább egy kontinens lenne Magyarország!

  2. Csé szerint:

    Csak azt nem értem, hogy a gázszolgáltatót miért nem választhatom meg, mint mondjuk az internet szolgáltatót? Én is állandóan szívok a GDF-SUEZ-zel! Két havonta be kell hozzájuk mennem, mert nem tájékoztatnak rendesen! Ha tehetném, már réges-régen villannyal menne a sütő, a meleg víz és a fűtés pedig geotermikus vagy napkollektoros/napelemes lenne! Van itt rengeteg fény (SunCity). És még csodálkoznak az okosok a csipkézett diliházban (Parlament), hogy egyre több magyar hagyja el a hazáját! Hisz élhetetlenné teszik! Sajnálom a cikkben szereplő hölgyet! Remélem, sikertörténetként olvashatok róla legközelebb!

  3. Gázos Gerzson szerint:

    A GDF Suez nem szolgáltató hanem rabló. Hazug és aljas cég amely csak itt képes ügyfeleket szerezni, otthon egy kis senki. Az anyaországában nem merne ilyen tolvaj üzeltpolitikát folytatni. Tojik a magyar jogszabályi környezetre, szerződés nélkül is számláz és korrupt munkatársaival kiskirályként él az országunkban. Meddig hagyja még ezt a kormány????

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s