Siránkozva és vérben gázolva

Egy kis történelem – hamisítás nélkül

conspiracy-theoryA világ romba döntésért felelős cionisták sosem nyugszanak. Ezek a cionisták, akik a világ népei felett jelenleg is rémuralmat gyakorolnak, korábban egy cionista államot erőszakoltak ki maguknak az ott élő nép rovására, ráadásul a világháborúk kirobbantásáért is jócskán felelősek.
Miközben a cionisták és támogatott terror államuk, vérben gázolva építi imázsát, minden tőlük származó intézkedésért népek milliói fizetnek lelkükkel, életükkel, s minden vagyonukkal.
Sokan bedőlnek a siránkozásuknak, magyarázkodásaiknak, és hazug ítéleteiknek. Naiv egyetértéssel teljesítik minden parancsukat, és fizetnek kifulladásig.
Valójában mennyire ismerjük tetteiket?

Ha valaki még ma sem értené, mi váltotta ki az emberiség egész történelmét végig kísérően a népek egységes utálatát és elutasítását a gonosz kiválasztottaival szemben, annak a néhány tényre hívnánk fel a figyelmét.

A közelmúlt, a XXI. század tényei

zsido_katonaA palesztinok ellen máig tartó népirtás, a Közel-Kelet országainak állandó támadása úgy katonai, mint politikai-, gazdasági eszközökkel, valamint fegyveres konfliktusok folyamatos gerjesztése ebben a térségben.

A folyton siránkozó, és magát védtelen és igazságtalanul bántott népnek valló atomhatalom, más országok pénzügyi- és valóságos leigázásával, dróton rángatásával elégíti ki gyűlölködő mohóságát. Áldozataik között ott találjuk, az Észak-, és Dél-Amerikát, Európát, Afrika és Ázsia országait is.
Azonban nem csak a közelmúltban követtek el bűnöket cionista vezetőikkel az élen.

A XX. század
A történelem egyetlen időszaka sem telt el anélkül, hogy ne ártottak volna, ahol csak megjelentek – a maguk hasznára -, ez alól a múltszázad sem volt kivétel. Vegyünk néhány példát e századból is, olyan eltitkolt dokumentumok segítségével, melyek immár napvilágra kerültek. Drábik János tavaly decemberi előadásában, melynek alapját egyebek mellett Benjamin Freedman írásai, előadásai, Theodore Kaufmann – 1939-ben írt „Germany Must Perish!” (Németországnak pusztulnia kell!) című könyve, Henry Morgenthau napló feljegyzései adták, ezekről a tényekről beszélt.

A következőkben Drábik János: Elhallgatott dokumentumok című írásából és előadásából idézünk.
1916-ban Németország megnyerte az I. Világháborút, ennek ellenére tettek egy ajánlatot a briteknek: „Vessünk véget a háborúnak és maradjon minden úgy, ahogy volt a háború kezdete előtt.” Azonban a német cionistáknak ez nem állt érdekében, ezért az ő képviseletükben a kelet-európai (orosz, lengyel, magyar, galíciai, ukrán)cionisták, akik között Hertz Tivadar is ott volt, az alábbi üzletet ajánlották: „Mi beléptetjük az Egyesült Államokat a háborúba az Önök szövetségeseként, azért, hogy az Önök oldalán harcoljon, ha megígérik nekünk Palesztinát a háborús győzelem után.” (Ez volt a Balfour deklaráció. “Angliának annyi joga volt odaígérni Palesztinát bárkinek, mint amennyi joga lenne az Egyesült Államoknak, hogy Írországnak ígérje Japánt bármely okból. Teljesen abszurd”) Az egészben az a legmeglepőbb, hogy a háború végéig a zsidók Németországban életek a legjobban.
Council_of_Four_Versailles_Balr_jobbra_David LloydGeorge_VittorioOrlando_GeorgesClemenceau_WoodrowWilsonA németek először az 1919-es versailles-i „tárgyaláson” találták magukat szemben a Barlfour paktummal, és értették meg, hogy a zsidók elárulták őket, kiderült, hogy a vereségükért a zsidók a felelősnek.
1933 körül Európában a kommunisták 98 %-a zsidó volt. A kb. 85 milliós lélekszámú „németek között csak 460 ezer zsidó élt, a lakosságának kb 0,5 %-a volt zsidó. Ugyanakkor az ő ellenőrzésük alatt állt a sajtó és ők kontrollálták a gazdaság nagy részét, mert nekik rendelkezésükre állt az olcsó pénz abban az időben, amikor a márka leértékelődött és gyakorlatilag mindent felvásároltak.”
„Egy idő múlva a zsidók összehívtak egy találkozót Amszterdamban. A világ minden országából érkeztek zsidók erre a találkozóra 1933 júliusában. Ezt üzenték Németországnak: Menesszétek Hitlert és helyezzetek vissza minden zsidót korábbi pozíciójába, akár kommunista volt, vagy bármi is volt. És mi, a világ zsidói, ultimátumot intézünk hozzátok.”

A provokációra Németország válasza, csak egyetlen dolog lehetett; visszautasította, hogy alávesse magát az amszterdami zsidó világkonferencia ultimátumának és a konferencia félbeszakadt.
Anti-Zionist Ultra-Orthodox Jewish men p„A világ zsidósága szent háborút üzent Németországnak. Szent konfliktusban állunk a németekkel szemben, megadásra kényszerítjük őket, kiéheztetéssel. E célból világszintű bojkottot kezdeményezünk velük szemben. Ez el fogja pusztítani őket, mivel létük a külkereskedelmi exporttól függ.”
„Nos, eddig az időig egyetlen haja szála sem görbült meg egyetlen zsidónak sem Németországban, nem volt szenvedés, éhezés, gyilkosság, semmi sem történt. A németek természetesen ezt kérdezték: „Kik ezek az emberek, akik bojkottot hirdetnek ellenünk, és munkanélkülivé teszik népünket, arra kényszerítve gyárainkat, hogy leálljanak? Kik ők, hogy ezt tegyék velünk? Természetesen megnehezteltek érte, természetes, hogy horogkereszteket festettek a zsidó üzletekre. Miért menjen be egy német és adja oda a pénzét az üzlettulajdonosnak, aki részt vesz egy bojkottban, amelynek a célja kiéheztetni Németországot, azért, hogy alávesse magát a világ zsidóságának, akik diktálni akarják, hogy ki legyen a miniszterelnök vagy a kancellár. Nos, ez nevetséges.
A bojkott folytatódott bizonyos ideig, de csak 1938-ban, amikor egy fiatal lengyel zsidó besétált Németország párizsi nagykövetségére és lelőtte ott az egyik német hivatalnokot, kezdtek a németek valóban durvák lenni a zsidókhoz Németországban.”
A németek zsidókkal szembeni ellenérzése, mely abból fakadt, hogy aljas árulásukkal ők voltak a felelősek az I. Világháború elvesztéséért, valamint az azt követő diktátumokért, csak tovább erősödött a fenti zsidó provokációk és a világszintű bojkott miatt. Végső soron a második világháború kirobbantásáért is ők voltak felelősek.

Ez volt Freedman meggyőződése, s ezt így fogalmazta meg: „A világ zsidósága, a cionisták és hitsorsosaik mindenütt úgy döntöttek, hogy ismét felhasználják az Egyesült Államokat azért, hogy végleg megszerezhessék Palesztinát, mint az ő világkormányuk központját. Ez úgy igaz, ahogy itt állok Önök előtt.”

Freedman beszédének végén ezt mondta: „Tudják Önök, hogy mit tesznek a zsidók az Engesztelés Napján, amit Önök olyan szentnek gondolnak? Köztük voltam, ez nem szóbeszéd. Nem azért vagyok itt, hogy uszítsak, hanem hogy tényekről számoljak be. Amikor Engesztelés Napján elmennek a zsinagógába, fel kell állniuk az első imánál, hogy együtt mondják.

Illustration: Truth and Lie

kol nidre

Ez az egyetlen ima, aminél állni kell. Háromszor elismételnek egy rövid imát, amelyet Kol Nidre-nek neveznek. Ebben az imában megállapodnak a Mindenható Istennel, hogy bármely eskü, fogadalom és kötelezettségvállalás, amelyet a következő tizenkét hónapban tesznek, érvénytelen és meg nem történtnek tekintendő, nem lesz semmilyen erejük vagy hatásuk. A Talmud továbbá azt tanítja, hogy bármikor esküt és fogadalmat, vagy kötelezettségvállalást teszel, emlékezned kell a Kol Nidre imára, amit elmondtál az Engesztelés Napján, és ezáltal mentesülsz a vállalt kötelezettségek teljesítése alól.”

Ugyanebből az időből való még egy visszataszító esemény. 1939-ben – amikor a munkatáborokban még híre-hamva sem volt a holokausztnak, egy Theodore Nathan Kaufman nevű amerikai üzletember Germany must perish! (Németországnak pusztulnia kell!) címmel írta meg németek megsemmisítésének forgatókönyvét , mely 1940 végén jelentet meg.
Ebben a következőket írta:
1. Azonnal és teljesen le kell fegyverezni a német hadsereget és valamennyi fegyverzetet el kell távolítani Németországból.
2. Valamennyi német nehézipari és közszolgáltató üzemet erős őrizettel kell ellátni és az üzemek dolgozóit ki kell cserélni a győztes szövetséges államok munkásaival.
3. A német hadsereget csoportokra kell felosztani és erősen őrzött területekre kell szállítani, ahol rövid úton végrehajtják rajtuk a sterilizációt.
4. A polgári lakosságot, mind a férfiakat, mind a nőket, úgy kell elosztani területi szektorokként, hogy végre lehessen rajtuk hajtani a sterilizációt.
5. Miután végrehajtották a sterilizációt a német hadsereg tagjain, a katonákat munkaosztagokba kell átcsoportosítani, és velük kell felépíttetni azokat a városokat, amelyeket ők romboltak le.
6. Németországot fel kell darabolni, és területét szét kell osztani. A mellékelt térkép eligazít a lehetséges területi kiigazításokról, amelyekre Németország teljes eltüntetésével kapcsolatban szükség van.
7. Korlátozni kell a német polgári személyek utazását egészen addig, amíg valamennyin végre nem hajtják a sterilizációt.
8. A német lakosságot kényszeríteni kell, hogy a számára kijelölt területeken megtanulja a helyi nyelvet és egy éven belül valamennyi könyv, újság és más sajtótermék német nyelvű kiadását meg kell szüntetni. Ugyancsak korlátozni kell a német nyelvű rádióadásokat, és fel kell számolni a német nyelvű iskolákat.
9. Egyetlen kivételként az általános sterilizáció szigorú végrehajtása alól a Kaufman-terv lehetővé teszi, hogy azok a németek elkerüljék a sterilizációt, akiknek valamelyik győztes országban rokonai élnek, akikhez kivándorolhatnak, és akik pénzügyi felelősséget vállalnak eltartásukért és erkölcsi magatartásukért.
Németország propaganda-minisztere, Joseph Göbbels, örömmel vette kezébe a könyvet. Elmondta magánbeszélgetés során, hogy „Ez a zsidó (Kaufman) rossz szolgálatot tett az ellenségnek. Ha az én kérésemre állította volna össze ezt a brosúrát, akkor sem végezhetett volna jobb munkát.”
(„Kaufman úgy gondolta, hogy normális halálozási számot figyelembe véve a német nép létszámát évente fél millióval lehet csökkenteni. Ha a sterilizációs terve megvalósul, akkor két nemzedék után már lényegében befejezett ténnyé válhat a német lakosság felszámolása. A könyv tartalmaz egy térképet is, amelyben már Németország területe szét van osztva a szomszédos államok között.”)

A fenti tények példázzák, hogy a zsidók gyűlölet vezérelte kreativitása, mely a bibliai időktől végigkövethető, hová vezet, s mi a célja; a nem zsidók és nem cionisták létszámának drasztikus lecsökkentése a bolygón, ahol csak tehetik. Vagyis háborút hirdettek a világ ellen, melyben csupán a rabszolgákra van szükségük.

Fel kell tenni a kérdést úja, valóban tisztában vagyunk-e azzal, hogy kik is ők?

Arató Péter – Szabad Riport Tudósító Iroda
forrás: Drábik János

Reklámok
Galéria | Kategória: Arató Péter, KULTÚRA, SZERZŐK, TÖRTÉNELEM
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. Ebből a cikkből látszik, hogy minden zsidót, és minden cionistát haladéktalanul le kell mészárolni, hiszen ők már hozzáfogtak régen az emberiség lemészárlásához. Ahol cionista zsidót fog csak találni az ember, kötelessége kioltani az életét. Különben ő fogja ezt tenni a gyerekedével, testvéredével, anyádéval, apádéval.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s