Asimovról fehéren feketén

Bár Asimov nem hasonlítható össze például Tesla-val, sem nagyszerű tudományos és szellemi munkásságával, sem emberségével és erkölcsös életszemléletével, azt azonban el kell ismernünk, önálló gondolatai, mások tudásával összegyúrva ötletadónak bizonyultak, az új világrend (világuralom) szorgos kiagyalói számára. Számunkra pedig nem csak szórakoztató olvasmány Asimov elképzelt sci-fi világa, hanem intő jel is.

Asimovról tudjuk, hogy zsidó anyától és apától született, valamikor 1920. januárjában, egy a mai Szmolenszk környéki zsidó faluban, (Исаак Юдович Озимов) Iszaak Judovics Ozimov néven.
Alig 3 éves volt, amikor az USA-ba költöztek, Brooklynban nőtt fel.
Később a Columbia egyetemen tanult és doktorált biokémiából. Állítólag 11 éves korában kezdett el történeteket írni. Kétszer nősült. MIsaacAsimov_1_fiatalagát ateistának majd humanistának vallotta, erősen neoliberális beállítottságú volt.

Asimovnak azonban származása és mentalitása ellenére, volt egy, a mi nézőpontunkból is értékelhető tulajdonsága, mégpedig az, hogy folyamatos tanulással és önképzéssel jutott el arra a szellemi- és tudásszintre, mellyel, képes volt saját kútfőből, színvonalas, ám mégis elgondolkodtató könyvek százaival szórakoztatva tanítani olvasóit. Ezzel azon kevés zsidó koponyák közé tartozik, akik nem pusztán mások szellemi termékét ellopva, és csekély agymunkával összegyúrva tálalták azokat saját gondolatukként, hanem a megtanultakhoz önálló gondolatait is hozzátéve alkotott valami újat, azaz egyedit hozott létre.
Igen termékeny író volt, közel 400 cikket és nagyjából 500 könyvet írt. Ezek közül a legismertebbek a sci-fi és a tudományos ismeretterjesztő témájúenciklopedia_galactica_1_2_4_5_7 könyvei. Noha, írt más témájú könyveket is, krimit, történelmi-, vallási-, és szexuális viselkedési elméleteket tartalmazó könyveket, sőt még verseket is.

A tudományos-fantasztikus témakörben végzett munkássága az, ami számunkra figyelemre méltó.
Ma úgy érezhetnénk, hogy szinte „jövendölésekre” bukkanhatunk benne, mivel képzeletének motívumaira ismerünk mai világunkban. (Akár a sokak által hivatkozási alapnak tekintett zsidó Nostradamus jóslataiban)
Azért kell rájuk odafigyelnünk, mert rossz kezekben, a rombolás eszközévé silányulnak, hatásuk globálissá válhat.
IsaacAsimov_2_idosHiszen tudható, hogy az elképzelt irodalmi és tudományos ötleteket rendszerint megpróbálják átültetni a valóságba is. Gondoljunk csak Orwell-re.
Azonban ez gyakran nem az ötletek kitalálóinak a felelőssége, hanem azok ártószándékú felhasználóié.
Amikor például a zseniális Tesla előállt a ma HAARP néven megvalósított találmányával, akkor annak felhasználása eredeti ötletként az volt, hogy szinte ingyen és kimeríthetetlen villamos energiát biztosítson a föld lakói számára. Ám egy zsidó bankár, bizonyos J.P. Morgan (elvileg, mint mecénás) nyerészkedési szándékkal rátette a kezét, és cionista szokás szerint kijátszotta Teslát. Mikor Tesla rájött, hogy az eredeti elképzelése helyett, vagyonszerzésre, sőt ártó szándékkal akarják felhasználni ezt a találmányát, inkább megsemmisítette az egész dokumentációt. És persze azt is tudnunk kell, hogy Tesla tudományos felfedezéseinek, ötleteinek és találmányainak fennmaradt dokumentációira a Szolgálatok is rátették a kezüket és titkos kutatásokba, fejlesztésekbe kezdtek azok alapján. Rengeteg olyan meg nem valósított, vagy be nem fejezett ötlete volt a zseniális Teslának, amelyek sosem kerültek, s talán soha nem is fognak a nyilvánosság elé kerülni.

Bár Asimov nem hasonlítható össze például Tesla-val, sem nagyszerű tudományos és szellemi munkásságával, sem emberségével és erkölcsös életszemléletével, azt azonban el kell ismernünk, önálló gondolatai, mások tudásával összegyúrva ötletadónak bizonyultak, az új világrend (világuralom) szorgos kiagyalói számára.
Számunkra pedig nem csak szórakoztató olvasmány Asimov elképzelt sci-fi világa, hanem intő jel is.

Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda

Reklámok
Galéria | Kategória: Audie, IRÁNYTŰ, IRODALOM, KULTÚRA, SZERZŐK
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.