A Birodalom, képzelet és valóság

sci_fi_2Asimov Galaktikus Birodalmi álmai az idő előre haladtával, deja vu érzést keltenek az emberben épp úgy, mint Orwell és más sci-fi írók írásai.
És ez nem a véletlen műve. Egyfelől mert Asimov, bár íróként lett igazán híres és elismert, azonban kiváló természettudós is volt (végzettsége révén a biokémia doktora), azonban saját szakterületétől távolabb álló tudományokban is elmerült, és szakavatott ismerőjükké vált.
E tudás halmaz, és képzelőereje segítségével írta meg sci-fi regényeit.

Másfelől, mint ismertté vált, a CIA és még néhány szervezet bizonyos részlegei azzal töltik az idejüket, hogy a megírt tudományos-fantasztikus-, társadalom-tudományi-, vagy bármely más típusú regényeket elolvassák. Ám, nem csupán az átlagolvasó szemével böngészik át ezeket, feladatuk ugyanis felmérni, hogy az írók által elképzelt kitalációk a valóságban is kivitelezhetők-e. Legyenek azok akár fizikai, akár mentális, akár más fajtájú ötletek.
Tehát az írókra hatással van a tudomány, és megfordítva is, a tudomány felhasználja az irodalom ötleteit.

sci-fi-planets-44984Ezért érezzük például Asimov írásai kapcsán is, a jelen életünkben tapasztaltakkal való hasonlóságot, a könyvben olvasottakkal.
Asimov egyik legismertebb sorozatában, az Alapítvány sorozatban is azt találjuk, hogy a szellemi hatalom és a technikai tudás egyaránt fontos mozgatórugója az életnek és haladásnak, valamint, hogy a fizikai erőt legyőzheti a szellemi erő és fordítva. Alapítvány sorozatában e két világ, a fizikai és a mentális, küzdenek egymással, végül azonban kiderül, hogy mindegyiknek szüksége van a másik erejére és tudására, és csupán az egyik a másik nélkül nem győzhet, és nem lehet a világ ura. Csak az összefogásuk révén őrizhető meg, és tehető jobbá a világ.

Asimov könyveit időrendben nem az általa megalkotott Galaktikus Birodalom története (Encyclopædia Galactica) kronológiája szerint írta. Mi azonban kísérletet teszünk egy logikai sorrend felállítására.
Az út első lépése a „Robottörténetek” kötet, mely sok-sok izgalmas és lebilincselő novellát tartalmaz, és megismertet bennünket a robotika világával, törvényeivel, fejlődésével.sci_fi_4a
A Hajnal bolygó robotjai
A mezítelen nap
Tükörkép
Robotok és Birodalom
Acélbarlangok
Kavics az égben
A csillagok, akár a por
Az űr áramlatai
Az Alapítvány előtt
Előjáték az Alapítványhoz
Alapítvány
Alapítvány és Birodalom
Második Alapítvány
Az Alapítvány pereme
Alapítvány és Föld

Most a fenti sorozatból, önkényesen kiragadtuk a „Kavics az égben” címmel megjelent könyvet, melynek aktualitását az úgynevezett „népesség szabályozás” adja. Noha a módszer, az eljárás nem egyforma, de a célt tekintve feltűnő az egybeesés. Valamint az is erős hasonlóság, hogy – mint ezt a SZEX ÉS AZ ÚJVILÁGREND cikksorozatunk 1. részének EUTANÁZIA ÉS A KÖNYÖRÜLETI HALÁLBA-SEGÍTÉS, a – 2. részének ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS fejezetében valamint a – 4. részének EGYÜTTÉRZÉST, SEGÍTŐKÉSZSÉGET KI KELL IRTANI című fejezetében, is említjük -, a halál gondolatával való megbarátkoztatás már folyik a társadalom alsóbb szintjén. Méghozzá mai cionista rémuralom válogatott módszereivel. A gyilkolás, vagy kikényszerítésének különböző válfajait látjuk, háborúk, népirtás, mesterséges természeti katasztrófák, mérgezett élelmiszerek gyógyszerek és gazdasági gyilkosság formájában.

Új világunk eltervezett jövője mohó, ördögi agyakban született meg és öltött testet, melyhez betegesen kiforgatva használják fel a tudós és csiszolt elmék jó szándékú ötleteit.

Szegedi Bori – Szabad Riport Tudósító Iroda

Reklámok
Galéria | Kategória: IRODALOM, KULTÚRA, Szegedi Bori, SZERZŐK
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.