Nyúl „angyalbőrben”

…”Azonban a honlap eltulajdonítása még nem volt elég a hatalomra vágyó „ötletgazdag” Szalmának, ezért a szervezet levelezőrendszerét is kisajátította. Sokan tapasztalták, hogy nincs hozzáférésük a saját levélládájukhoz. Nemcsak belépni nem tudtak, hisz jelszavukat is megváltoztatta, hanem a tetejében illetéktelenül turkált fiókjainkban, sőt nem csak elolvasta, hanem a fiók eredeti gazdájának nevében küldözgetett is leveleket…

A honlapon megadott támogatási lehetőségre befolyt összegekkel soha senkinek nem számolt el…”

***

Egy közel fél éve tartó csalássorozat kapcsán, kell felemelnünk a szavunkat. Mondhatnánk, magánügy, de nem az. Tanulságos közügyé nőtte ki magát ez alatt az idő alatt.

Sokakat becsapott és megvezetett egy csaló banda, miközben elvtelen, önálló gondolkodásra képtelen csürhévé süllyesztette azokat is, akiket magához vonzott.

Igazi típusos nemtelen módszerekkel és eszközökkel operálva tévesztetik meg a kívülállókat, önmagukat és manipulálják saját holdudvarukat is. Most eljött az idő, hogy fény derüljön erre, több, konkrét tényre támaszkodva.

***

A közelmúltban vált nyilvánossá, hogy a Magyar Nemzeti Arcvonal szervezetében egy úgynevezett szakadás következett be, de a szakadás valódi okait, a teljes igazságot csak kevesen tudták, annak egyes részleteit se sokan ismerték, és még kevesebben beszéltek róla.

Szalma, mint Öszvér (Asimov manipulátora)
Aki olvasta a regényt tudja, hogy az Öszvér manipulálta az emberi érzelmeket. Nos, Szamla eszköztárából sem hiányzik az érzelmekkel való manipuláció, a hasonlóság szembetűnő.
Az MNA mára ellopott honlapjának, a „Jövőnk.info”-nak a karbantartása, és korrekt működésének biztosítása volt a vállalt feladata, néhány más felkérés mellett Szalma Gábornak, a manipulátornak. Akkortájt jelenlegi követői közül is sokan úgy emlegették, „az elszabadult hajóágyú”. Ezt annak köszönhette, hogy rendszerint nem azt csinálta, vagy nem úgy, ahogyan előzetesen megállapodtak vele. A honlapot gyakran zsarolásra használta fel; amikor valami ostoba ötletének kivitelezéséhez nem járultak hozzá, sértődöttségében egyszerűen leállította a honlapot, és felszívódott napokra. Munkáját pontatlanul és hirtelen „ötleteitől ” vezérelve megbízhatatlanul végezte, akár el is hanyagolta, ha nem volt épp kedve hozzá, sokszor hátráltatva a bajtársak, vagy a szerkesztőség munkáját, figyelmen kívül hagyva a közösség és az olvasó tábor érdekeit, vezetői elvárásait és intelmeit. Több ízben is önkényesen felülírta a felettesei, vagy a szerkesztőség döntéseit. A kritikát, figyelmeztetést hisztérikusan viselte, s ezen alkalmakkor is leállította honlap működését valami kitalált ürüggyel. Hanyag, öntörvényű viselkedése miatt egyre inkább ellenőrzésre, korrekcióra szorult az általa végzett munka.

A „szakadás” előtt, a szervezet szeptember 22-ére tervezett egy családi összejövetellel egybekötött széleskörű megbeszélést is. Ekkorra időzítette Szalma és két bűntársa, a régóta titokban tervezett akcióját, melyben megpróbálták magukhoz ragadni az Arcvonal vezetését.

Eltérve a vezetőségi megbeszélésen kitűzött és elvállalt feladattól Szalma vezetésével önkényes szervezésbe és egyezkedésekbe kezdtek saját hátsó szándékaiktól vezérelve.  A szűklátókörűen elképzelt hatalmi céljaik megvalósítására, sok olyan, – a vezetés által nem támogatott – személlyel bocsátkoztak alkuba, akikkel az Arcvonal, – melyet képviselniük kellett volna-, egyáltalán nem állt szándékában kapcsolatot létesíteni, azokkal viszont, akikkel a szervezet szeretett volna párbeszédet folytatni, meg sem próbálták felvenni a kapcsolatot.

Bár a vezetőség több alkalommal is tájékoztatást kért a szervezési munka, és az egyeztető tárgyalások állásáról, ezt Szalma és tettestársai mindannyiszor megtagadták. No persze nem nyíltan, hanem különböző ürügyekre hivatkozva, mivel idejekorán nem akarták leleplezni az árulásukat. Így hát, ahogy a megelőző hónapokban is tették, folyamatosan és gyáván hazudoztak, válogatás nélkül mindenkinek.

Eközben Szalma szép lassan kitiltotta az egész szerkesztőséget a honlapról, már amikor épp nem a karbantartás szöveg volt kitéve, és megkezdte a honlap totális eltulajdonítását.

Csak a számára fontos, (főként új szerzeményével, a Magyar Remény Konferenciával kapcsolatos) információkat tette fel az oldalra, a hozzáférési jogától megfosztott főszerkesztő hatáskörét elbitorolva.

Azt tartja mondás, „Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.” Nos, ez rá, a mindenkinél mindent jobban tudóra nem állt. Dilettantizmusa nem zavarta, ahogy az oldal látogatottságának zuhanásszerű visszaesése is hidegen hagyta. Magyarán a Jövőnk.info-t, „szalma.info”-vá transzformálta.

Így érkezett el az előzetesen megbeszélt „családi nap” határideje előtti hét. Amikor is még mindig senki nem tudta, hogy hogyan áll az előkészítő munka, csak azok tudták, akikkel a „szalma klub” titokban egyeztetett, és bevont az MNA elleni szervezkedésébe.

Köztük voltak azok a hajdani tagok is, akiket a vezetőség korábban már megfeddett az okkultizmus felé fordulásukért és a szellemi leépülésükért. (Mely egy Júlia nevű a halottlátó javasasszony, aki elhitette velük, hogy ő a szűzanya reinkarnációja, mentális befolyásának hatása volt. ) Nem meglepő, hogy a megfeddésben részesített csoport nagy sértődöttségében jó médiumnak bizonyult Szalma és tettestársai kibontakozó nagyra törő politikai terveihez is, és a vezetők ellen tervezett puccshoz is. No persze az is főszempont volt, hogy ehhez anyagi támogatót is szerzett Szalma és hasonló ambíciókat dédelgető két bűntársa.

Ám, ha valóban az Arcvonal szellemi szintjén álltak volna, akkor tudták volna, hogy nem a pénz és a hatalom az értékmérő, hisz ezek birtoklása egy szellemi és erkölcsi színvonal megléte nélkül mit sem ér. Így pusztán cionbérenccé és bábbá süllyedtek.  De addigra a típusos pénzközpontú értékrend és szemlélet túlságosan beléjük ivódott.

Azonban a honlap eltulajdonítása még nem volt elég a hatalomra vágyó „ötletgazdag” Szalmának, ezért a szervezet levelezőrendszerét is kisajátította. Sokan tapasztalták, hogy nincs hozzáférésük a saját levélládájukhoz. Nemcsak belépni nem tudtak, hisz jelszavukat is megváltoztatta, hanem a tetejében illetéktelenül turkált fiókjainkban, sőt nem csak elolvasta, hanem a fiók eredeti gazdájának nevében küldözgetett is leveleket.

Szalma vérszemet kapott a honlap, és a levelezőrendszer feletti uralom megkaparintásától, s még többet akart, a Facebook oldal feletti irányítást. Mivel arra már nem volt esélye a korábbi bűntettei után, hogy szóba álljon vele bárki is, aki nem gerinctelen áruló, így a főszerkesztőhöz küldött „ügynök” útján, frissítés ürügyén kicsalta a Facebook közösségi oldal jelszavát. Innentől kezdve, az Arcvonal ezt a netes felületét is elveszítette.

Így hát Szalma végleg levitézlett, emberileg épp úgy, ahogyan korábban szakmailag is.

Úgy gondoljuk, ha valaki már nem érzi jól magát abban a csapatban, amelynek tagja, és ahol bizalmat, tiszteletet kap, ráadásul a hülyeségeit és hibáit is tolerálják, ahol egy bajtársához hipp-hopp beállíthat és beköltözhet hónapokra, ahol barátságból ellátják és segítik, akkor egy tisztességes ember köszönetet mond az addigiakért, búcsút vesz a csapattól és békével elmegy.

Egy becstelen haszonleső azonban nem így tesz, hanem elárulja a közös elveket, hátba lövi, mocskolja a hajdani bajtársait, és ellop mindent, ami csak a keze ügyébe kerül. Az ilyet felénk bűnözőnek és árulónak nevezik.

Nos, a típusos fajták gyakran hangoztatják, hogy a cél szentesíti az eszközt -, leginkább, amikor mentegetik magukat az aljasságaik miatt. Ez a mondás azonban senkit se tévesszen meg, a nemtelen eszköz, nem szentesíti, hanem bemocskolja az áhított célt.

Ezen elv mentén szorgos kisstílű árulónk és bandája, elkezdte dezinformálni az Arcvonal tagságát, a honlap és a közösségi oldal olvasótáborát, s ezzel egyidejűleg az Öszvér a folyamatosan hangoztatott állítólagos pénzügyi nehézségei ellenére több tízezres telefonszámlákat produkálva igyekezett lejáratni az MNA vezetőit, az eltántoríthatatlan hűséges bajtársakat győzködve. E helyt térünk vissza Szalma színészi képességeinek kamatoztatására, mikor is, az érzelmi manipulációt a hazugságaival ötvözve próbált hatni sok bajtársra, – sajnos nem eredménytelenül.

Ha már a pénznél tartunk, egy igen jellemző és típusos módszert is bevetett.
Mivel Szalma ideggyengesége és korlátoltsága, súlyos jellemhibákkal is párosul, ez nem is meglepő. Noha a honlapon megadott támogatási lehetőségre befolyt összegekkel soha senkinek nem számolt el, (ez jogi nyelven sikkasztás) ennek ellenére vette a bátorságot, hogy megvádolja az eltávolítani szándékozott vezetőket a maga által elkövetett bűnnel. E vádaskodás, célja a gyanú és bizalmatlanság elültetése lett volna, de mivel a vezetésnek pontos kimutatása volt a tagdíjak felhasználásáról, ezért csupán bizonyíthatatlan vagdalkozás maradt.

Ha azt gondolnánk, hogy felelősségtudatból, empátiából Szalma Gábor legalább hordoz valamit, akkor szintén csalódnunk kell. Magánéletét, pénzügyi mutatványait is hedonista, felelőtlen módon intézte. A gyermekével várandós akkori barátnőjét egy szó nélkül faképnél hagyva külföldre távozott. Ahol a keresetét a felszedett lányokat váltogatva haszontalan dolgokra, élvezetekre elszórta rövid idő alatt. Rövidesen vissza is jött, de gyermekével eztán se törődött egy fikarcnyit sem. Mikor újra előkerült, új eltartót keresett, majd mikor ott is kitelt a becsülete, köszönet nélkül továbbállt. Következő barátnője – akivel egyetlen bajtársunk sem mutatkozna – gazdagon tetovált, piercingkedvelő. (A belső értéktelenség külső megnyilvánulása). Szalma, magából kiindulva, természetesen barátnőjének leveleit is mániákusan elolvassa, (mivel a jelszavak megszerzésére, fiókok feltörésére irányuló tevékenysége már betegessé vált). Így hát felelősségvállalásból is elég rosszul vizsgázott, hedonizmusa erősebb, mint a gyermeke iránti bármiféle érzelme.

A Szalma klub céljai és eszközeik
Bár tudatában vagyunk annak, hogy nem csupán a Szalma klub érdekeit szolgálta az MNA felé irányuló bomlasztási kísérlet, sőt az ezt követő lejárató kampány is, azonban ennek részleteit nem e helyt taglaljuk.

Az Öszvér-Szalma árulása és manipulációi nem csupán hajdani szervezete vezetőinek befeketítésében és puccsolásában merült ki. Az általa megszerzett belső információk illetéktelenek számára való kiszivárogtatásában is jeleskedett, s nem is csak egy irányba. E tevékenysége is igen hasznosnak bizonyult számára; érdemtelenül vágyott tekintélyszerzési és anyagi szempontból egyaránt.

Mivel nem voltak képesek önállóan létrehozni egy új szervezetet, jelképeket, vagy honlapot, de még saját eszmeképet sem, ezért Szalma két tettestársával az MNA minden általuk hozzáférhető szellemi és anyagi természetű tulajdonára rátette a kezét. Igyekeztek megszerezni minden szellemi muníciót is, mely az Arcvonal sajátja, csakhogy ennek felhasználása számukra a mentális korlátaik miatt lehetetlen, ezért minden igyekezetük abban merül ki, hogy megpróbálják magukat összemosni az Arcvonal becsületes és hűséges tagjaival, a magyar reménytelenséget az MNA-val. A Vezető eredeti ötlete, a Magyar Remény konferencia ideája, a kezükben elkorcsosult, majd teljesen befulladt. Az MNA értékek eltulajdonítása, eszméinek megbecstelenítése, és elárulása csupán eszköz, a soha meg nem valósuló politikai és hatalmi ambícióik kielégítése érdekében. Az említett konferencia lett volna a korábbi háttéralkuk megkoronázása, melytől politikai előnyöket és pozíciókat reméltek, leginkább a Jobbik, és más szervezetek farvizén evezve. Ha nem dilettánsokról lenne szó, akár meg is valósulhattak volna egyes reményei a Szalma vezette triumvirátusnak, de így…

Sebaj! Röplapozni, kopogtató cédulát gyűjteni még most is lehet. A kérdés persze adja magát, egy ilyen jellemtelen, mindenkit eláruló, bűnözéstől sem mentes hátba támadót, ki mer maga mögé engedni?! A latin mondás szerint similis simili gaudet (azaz a hasonló a hasonlónak örül) a válasz sem kétséges, a hasonszőrűek.

A fenti tények közlése, bár nem kenyerünk ily módon kiteregetni mások szennyesét, mégis elkerülhetetlenné vált, mégpedig a leszűrhető tanulságok okán.

Nekünk az Arcvonalnak okulnunk kell saját hibánkból. Szép dolog a bizalom, ám az árulkodó jeleket figyelmen kívül hagyni, bizony súlyos árat is követelhetett volna.

A megtévesztett szalmapárti hajdani bajtársakra ugyanez elmondható. Hisz a meggyőzőnek tűnő hamis érzelmekbe és ezüstpapírba csomagolt aljas hazugságokkal teli tűzdelt színészi előadás csak egy szerep, üres szavak halmaza, melynek motivációi rejtve maradnak, mindaddig, míg a tettek rá nem cáfolnak.

A kívülállóknak pedig okulási lehetőség az ilyen helyzetek megelőzésére.

Azoknak pedig, akik a fenti tények ismeretében is összetévesztik a szakadárokat az eredeti és jelenleg is immár megtisztultan működő Magyar Nemzeti Arcvonallal, csak annyit mondhatunk, hiába lóg a palotapincsi nyakában, egy masztiff pedigréje, attól a pincsi még pincsi marad, aki akarja, láthatja.

Szalma, neked csak ennyi a lényeg:  R.I.P. *

Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda

* R.I.P. (Rest in Pace – Nyugodj békében!)

Reklámok
Galéria | Kategória: Audie, KÉK, SZERZŐK, TÍPUSJEGYEK
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.