Szex és az új világrend 5. rész – AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

Hazánkban évtizedek óta akut probléma egyebek mellett a csatornázás, az árvízvédelem. Ahányszor csak komolyabb esőzés vagy olvadás van, mindig készületlenül és mindig meglepetésszerűen (sic) éri hazánkat.
Nem tudom a gátak magasságának folyamatos emelése meddig tartható, de valószínűsítem, hogy a több méter magasságúra épített védőgátak, vagy a sebtiben homokzsákokból emelt nyúlgátak helyett hatékonyabb lenne a rendszeres mederkotrás, mederkarbantartás, az árterek helyreállítása, és a vízlevezető csatornák, árkok folyamatos karbantartása, fejlesztése.

Minthogy a legtöbb településen kivetik, sőt ha akarják, erőszakkal be is hajtják az adókat, melyekből az önkormányzatoknak ezeket a közfeladatokat kell(ene) megoldania. Már, ha az önkormányzatok nem a kirakat gondoskodást tartanák szem előtt, és, ha a rájuk bízott javakkal nem pazarló módon bánnának, no meg, ha képesek lennének a valódi prioritásokat felmérni és figyelembe venni.
A beszedett adók közül, gondolok itt például a kommunális-, víz- és csatorna-, település fejlesztési célú. adókra. Melyekből, sem ivóvízhálózat, sem csatornázás nem valósult meg sok helyen, de még a szemétszállítás is akadozik – bár ez utóbbi, a szemét ügy, megér egy misét!*
Sőt még csak épkézláb helyi úthálózatot sem építenek, de a meglévőket is hagyják lepusztulni. Gyakorta csak a “fontos ember házáig” készül el járható út. A lakosságot, bár szívesen besegítene maga is ebbe a feladatba, élőmunkával, plusz adományokkal mégis csupán kizsigerelhető pénzforrásnak tekintik, nem partnernek.

Ezért maradnak az árvizek, belvizek, kétes fogyaszthatóság fúrt, vagy ásott kutak, burkolt vagy burkolatlan kátyús, gödrös, tengely- és lengéscsillapító gyilkos balesetveszélyes járhatatlan utak, no és a szemét hegyek!
Nem csökken a mérhetetlen és folyamatos környezetkárosítást, melyet azonnal be kell szüntetni, és helyre kell állítani a környezeti egyensúlyt. Visszatelepíteni az erdőket, ártereket, elvezetni a belvizeket, ahol szükséges ott pedig megoldani az öntözést. De legelőször is be kell szüntetni az ipari méretű környezet rombolást és -szennyezést!

A manipulatív, hol túlszabályzott, hol pedig szabályozatlan (dereguláció) ellenérdekelt rendelkezéshalmok szembemennek a környezet, és életvédelemmel. Amíg az önkormányzatok irreálisan magas büntetéssel sújtják a lakosságot, ha kertjét nem tartja folyamatosan rendben, (legyen a tulajdonos akár rokkant, akár 80 éves) addig az ipari méretben történő károkozást, rombolást vagy elnézik és még támogatják is, vagy nevetséges büntetéseket szabnak ki. Ez természetesen nem vonatkozik a „csókosokra”, az állami és önkormányzati tulajdonra, és kivételek a cigánytelepek is! De most ebbe se menjünk bele mélyebben!

Abban azonban, hogy az egymást követő, magukat demokratikus kormánynak nevező cionista rezsimek ilyen fejetlenséget teremthettek nem kis szerepe van közélet a szétzilálásának. Ebben a jogi és politikai útveszőben, még az avatottabbak is eltévednek, nem hogy az egyszerű állampolgár. Ez az eluralkodott átláthatatlanság és a felelősségre vonás teljes hiánya és zűr-zavar a legjobb táptalaj az „ügyeskedőknek”, a korrupt vezetőknek, és a „haveroknak”. Alkalmat nyújt a háttérben az összefonódásokra a törvények kijátszására, illetve azok érdek szerinti váltogatására és a pénzek lenyúlására, „zsebszerződések” kötésére, stb. Sőt ezek eltitkolására, majd pedig a felelősség alóli kibújásra is!

Ezért szükséges a tisztességes, stabil erkölcsi alapokon álló, hozzáértő vezetők megtalálása, s hogy munkájukat ugyanilyen erkölcsi alapokon lévő szakembergárda segítse. (Lásd a Liszaboni egyezmény ripsz-ropsz aláírása. Melyet azóta sem vizsgáltak felül!)

Ám, leginkább szükséges a rend! Azaz olyan egyszerű és átlátható szabályozás, melyet a lakosság is bármikor ellenőrizni tud közvetlenül és közvetve is!

Épp ilyen fontos, hogy a lakosság egésze számára könnyen hozzáférhetővé kell tenni minden szükséges információt a döntések előkészítésekor, sőt a döntéseket az érintettek egyetértése nélkül ne is lehessen meghozni.
Persze, ehhez elengedhetetlen, hogy olyan intézmények, vezetők és képviselők, valamint “információforrások” legyenek, melyek függetlenek és nem is befolyásolhatóak, mint a választási eredmények, vagy a szavazatszámlálási adatok – kizárólag a lakosság és az ő hozzáértő képviselői felé kell elszámolniuk –, hitelesek és autentikusak, és magától értetődően etikailag támadhatatlanok.

Ha rendelkezünk ilyen vezetőkkel, közintézményekkel, akkor nem kell attól tartanunk, hogy becsapnak, megvezetnek bennünket. Ha a hiteles és teljes körű, közérthető információkhoz jutunk, akkor még csak rövid időre sem tudnak minket megtéveszteni, befolyásolni, vagy megfélemlíteni. Mint ahogyan ezt az USA-ban tették, amikor kivitelezték a „911”-et, amire a beijedt tömegek, önként mondtak le személyiségi jogaik egy részéről, a beléjük sulykolt terrorizmus rémétől megrettenve.

A mi esetünk kicsit más, a mi fejünk fölött egyszerűen átnyúlnak: minket a kutya se kérdez, vagy ha kérdez nem veszi figyelembe elvárásainkat, csak kihirdették, amit akartak, s azt is az utolsó pillanatban! Ennek is sürgősen véget kell vetni!

A fenti előzetes kitérő után, mely nem csak magyar sajátosság, térjünk rá a sorozat következő témáira.

Az időjárás befolyásolása

villamlas

Dr. Day röviden ennyit mondott: „Ellenőrizni tudjuk az időjárást, vagy hamarosan képesek leszünk rá.” (- ne feledjük, Dr. Lawrence Dunegan egy 1969-es pittsburgh-i szakmai konferenciáról számolt be! – a szerk.) Hozzáfűzte, hogy nem jódkristályok ledobására gondol a felhőkre, amely már ismert eljárás, hanem valóságos ellenőrzésre. Az időjárás hatékony fegyver a közvélemény befolyásolására. Lehetővé teszi eső előidézését és a csapadék visszatartását azért, hogy bizonyos területeken az élet befolyásolható legyen, és ellenőrzés alá lehessen venni. Egyrészt szárazságot lehet előidézni a növekedési időszakban, s így végül is leáll a növekedés. Másrészt igen erős esőzéseket lehet előidézni az aratási időszakban, úgyhogy a felvizezett talaj nem teszi lehetővé az aratást. Mindkét módszer kitűnően alkalmazható.

foldrengesekEzen túl menően, ma már tudjuk, hogy “rossz kezek” olyan rendszereket üzemeltetnek melyek nemcsak a csapadék befolyásolására alkalmasak, hanem földrengések, szökőárok kiváltására, sőt az emberi agy stimulálására alkalmas hullámok kibocsátására is képesek, az űrfegyverkezés mellett. (a szerk.)

A közélet befolyásolása
Igen kevesen értik, hogy valójában hogyan működik az állam és a kormányzat. A lakosság egy része tud arról, hogy valamilyen módon valakik befolyásolják a választott politikusokat, de nem ismerik ennek módját és eszközeit.
A politikusok egy része sincs ezzel teljesen tisztában. Végrehajtatnak velük olyan számukra előkészített terveket, amelyről elhitetik, hogy ők készítették, valójában azonban manipulálták, korrumpálták, vagy megfélemlítették őket.
Dr. Day szó szerint a következőket mondotta: „Az emberek képesek két egymásnak ellentmondó eszmét is egyszerre az agyukban tartani, és a szerint cselekedni feltéve, ha ez a két ellentmondó eszme megfelelően szét van választva.”
Ehhez az előadó hozzátette: „Igen jól lehet tudni, hogy racionális emberek miként reagálnak bizonyos körülményekre, vagy bizonyos információkra, amellyel szembesülnek. Ahhoz, hogy az előre meghatározott választ kapjuk, azoknak az adatoknak az ellenőrzésére van szükség, amelyet a tudomásukra hozunk, vagy azoknak a körülményeknek a kontrolljára, amelyek körülveszik őket. És miután az emberek racionálisak, azt fogják cselekedni, amit mi akarunk, hogy cselekedjenek. Nem fogják teljesen érteni mi az, amit tesznek és miért.”

A tudományos kutatás meghamisítása
E téma kapcsán említette az előadó, hogy bizonyos tudományos kutatási eredményeket nemcsak meg lehet hamisítani, de a hamisításokra ténylegesen sor is került azért, hogy a kívánt eredményt elérjék.
Dr. Day itt ismételten a következőket mondta: „Az emberek nem teszik fel a megfelelő kérdéseket Sokan túlságosan hiszékenyek.” Minthogy az előadó orvos volt és hallgatósága is orvosokból állt, ezért annak a beismerése, hogy tudományos adatokat szándékosan meghamisítanak, majdnem hogy istenkáromlásnak tűnt Dr. Dunegan, a visszaemlékező orvos számára.
Dr. Day ezután rátért a nemzetközi intézmények átalakítására. Az Egyesült Nemzetek Szervezete ebben az időben nem rendelkezett kellő tekintéllyel, ezért tervbe vették az ENSZ fontosságának a növelését. Az embereket hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy lemondjanak nemzeti szuverenitásuk egyre nagyobb részéről. A gazdasági egymásrautaltság ezt a folyamatot elősegíti.

A háború elkerülésére való hivatkozás hat az emberekre, mert általában elfogadják: helyesebb valamit békésebb módszerekkel végrehajtani, mint háborús erőszakkal. A háború ezért idejét múlt. De Dr. Day szerint azért is eljárt felette az idő, mert a nukleáris fegyverek korszakában már nem lehet ellenőrzés alatt tartani a háborúskodást. Korábban a háborúkat kordában lehetett tartani, de ha atomfegyverek jutnak ellenőrizetlen kezekbe, akkor az nukleáris katasztrófához vezethet.
Dr. Day nem említette, hogy kik is lennének ezek a „rossz kezek”, de célzott rá, hogy ezek a terroristák. Ezért az előadó hangsúlyozta, hogy hatékonyan ellenőrizni kell a nukleáris fegyverek birtoklását.

Az új rendszert azonban mindenféleképpen be kell vezetni, ha nem megy békés együttműködéssel, azaz a nemzeti szuverenitásról való önkéntes lemondással, akkor úgy, hogy a világ az atomháború széléhez jusson. A nukleáris háború veszélye által kiváltott hisztéria és félelem megnöveli a tárgyalásos béke lehetőségét. Ez ráveheti az embereket, hogy önként feladják nemzeti szuverenitásukat azért, hogy béke legyen, és ez által létrejöhessen az „Új Nemzetközi Politikai Rendszer”.
Ha pedig túlságosan sokan lennének olyan döntési helyzetben lévők, akik ennek ellenállnak, akkor szükség lehet fokozottabb atomfegyverkezésre. Erre az emberek meggyőzése miatt lenne szükség, hogy lássák: „We mean business” (azaz komolyan gondoljuk a dolgot).
Ennek a tárgyalásos békének meggyőzőnek kell lennie, azaz olyan módon kell előkészíteni és végrehajtani, hogy az emberek meg legyenek győződve, valódi tárgyalások folytak a szembenálló felek között.
Ez segít felismerniük, hogy a béke jobb, mint a háború. Dr. Day ebben a vonatkozásban arról is szólt, hogy a háborúnak több jó oldala is van. Minthogy mindenkinek meg kell halnia, a háborúban mód van arra, hogy valaki emberfeletti bátorságot tanúsítva hősként haljon meg. Ha pedig élve marad, akkor különleges tiszteletben részesüljön. Ezért a háború megpróbáltatásai több vonatkozásban is kifizetődnek a katonák számára.
Dr. Day arra is hivatkozott, hogy ha nem hal meg annyi ember az I. és a II. világháborúban, hanem tovább él, és tovább szaporodik, akkor további százmilliókkal lenne nagyobb az amúgy is túlnépesedett föld lakossága. Ezért ezek a nagy háborúk a népesség korlátozáshoz is jótékonyan hozzájárultak. Ma azonban már rendelkezésre állnak mind a kormányzatok, mind az egyes személyek számára azok az eszközök, amelyekkel a népesség növekedést mérsékelni lehet. Ezért ebből a célból már nincs szükség háborúkra.

Terrorizmus, mint az ellenőrzés fontos eszköze
9_11_seruleseDr. Day 1969-ben azt közölte hallgatóival, hogy a terrorizmust széles körben fogják felhasználni Európában és a Föld más térségeiben. Úgy vélte, hogy az Egyesült Államokban nem lesz szükség a terrorizmus igénybe vételére. Ez csak akkor válhat szükségessé az Egyesült Államokban, ha az amerikai társadalom nem elég gyorsan fogadja el az új rendszert. Dr. Day szavaiból azonban az derült ki, hogy 1969-ben még számoltak a terrorizmussal, mint gyorsító módszerrel Amerikában. Dr. Day azonban előadásának ebben a részében megfedte az amerikaiakat, hogy túlságosan jól, biztonságosan és gondtalanul élnek. Ezért egy kis terrorizmus segítene meggyőzni őket arról, hogy bolygónk igen is veszélyes hely, vagy veszélyessé válhat, ha nem mondanak le egyes jogaikról a hatóságok számára azért, hogy azok a Földet megfelelően ellenőrizhessék.

9_11_utanNos, azóta már több terrorista támadáson vagyunk már túl. S nem lehet kérdés, hogy Dr. Day által felvázoltak, nem valami utópisztikus, vagy kitalált összeesküvés elméletek, hanem maga a véres valóság.
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy normális, logikus gondolkodással kell szemlélni minden eseményt, minden politikai megnyilatkozást. Azaz használni kell a józan paraszti eszünket. Mindig fel kell tennünk a kérdést, hogy az események, a politikusok és a média által tálalt hazugságok kinek az érdekét szolgálják? Aki nem ezt teszi, az sosem fog a sorok közt olvasni, sosem fog tisztán látni. Eleve megfosztja magát a választás és szabad döntés lehetőségétől, és azzá válik amivé a hatalom igyekszik tenni bennünket. Irányítható, akarat nélküli, saját jogait, eszméit és gyökereit önként feladó engedelmes rabszolgává, játékszerré a “pénz urai”, a világhódító rémuralom kezében. Az cionista háttérhatalom további előretörése vagy megállítása rajtunk áll! Ahogyan az is, hogy agymosott, műanyag szellemi táplálék fogyasztókká süllyedünk, vagy gondolkodó, gyökerekkel rendelkező, önálló szabad akaratú önmagáért és másokért kiálló közösségi emberekké válunk.

Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda

* A szemét ügyre visszatérve egy érdekes jelenségre is fel kell hívni a figyelmet, azon túlmenően, hogy az önkormányzatok többsége “kiszervezte” a szemétgyűjtést (is), annak módszere is tipikus.
A közösségi szemétlerakókat, főként a kistelepüléseken, de a nagyvárosokban is a hulladékgyűjtőket felszámolták, mint a közkutak jó részét is, akárcsak a szelektív-, vagy veszélyes hulladékgyűjtést is.
Magyarán a képviselők, egy laza mozdulattal, letolták ezt a felelősséget és munkát magukról. Persze nem csak megszabadultak a felelősségtől, hanem még keresnek is a bolton mindketten.
Ám az elvégzett munka minőségét senki sem kéri számon. Tetejében ezen magánvállalkozók, mint a multik rendszerint, szolgáltató helyett hatóságnak képzelik magukat.
Diktálnak, pénzt követelnek szolgáltatás, vagy megrendelés nélkül. Szó nincs arról, hogy megrendelést teljesítsenek, vagy megrendelőikkel szerződést kötve tevékenykedjenek. E témát a későbbiekben még érdemes lesz körbe járni.

Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda
Az eredeti anyag Szex és az Új Világrend címmel, Drábik János “Uzsoracilvilizácó” című könyvének 3. kötetében megtalálható.

Reklámok
Galéria | Kategória: Audie, IRÁNYTŰ, MEGOLDÁSOK, SZERZŐK
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.