Szex és az új világrend 4. rész – AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

Együttérzést, segítőkészséget ki kell irtani
Az emberek nagy részét még ma is megrázza a halál, vagy súlyos sérülés látványa, megviseli őket szeretteik súlyos betegsége. Nem tudják elnézni egy ember vagy állat kínzását, a mások szenvedését. S ez így normális!

Teljesen normális emberi reakció, hogy a bajbajutottakon segítsünk, olykor saját testi épségünk kockáztatásával is. Nem azon töprenkedünk, vajon ki ő, és milyen ember. Ha baj van, segítünk. Ez szinte a világon mindenütt így működik a normális mentalitású emberek között (sőt az állatok sem tesznek másként!)

Azonban ezek a természetes emberi reakciók immár nem kívánatosak! Ezért mindenféle közvetett és közvetlen módon megpróbálják befolyásolni, megváltoztatni ezt a viselkedési mintát. Megpróbálják velünk elfogadtatni a fizikai és szellemi erőszak magától értetődését. És nem csak a tömeg tájékoztatás, a filmek, a zene, stb. módszerével.

Hazánkban ennek egyik eszköze a Végrehajtási Törvény elfogadása volt, vagy a cigánybűnözés, a banki uzsora, a cionista térnyerés hátrányunkra történő támogatása, sőt ezt szolgálja a folyamatos szigorító és megszorító intézkedések bevezetése. Az igazságszolgáltatás lecserélése jogszolgáltatásra. És még sorolhatnánk estig, lényege az hogy büntetlenséget élvez a károkozó, és a kárvallott sosem jut igazságához, aki ellentmond, bűnözőt, terroristát, rasszistát elmeháborodottat kreálnak belőle.

Human_chip_RFID_In_HandA fokozott ellenőrizhetőség pedig a legjobb eszköz, hogy ezt megtegyék. És ne csak a direkt módszerekre, (mint például a lehallgatás, megfigyelés, kényszerítés) gondoljunk, jusson eszünkbe, hogy útleveleket már csak rabosítással kapjuk meg. És nincs messze az az idő sem, amikor tömegesen tudtunkkal vagy anélkül magunk is csip hordozóvá válunk! A mobiltelefonjaink, a köztéri kamerák, a kötelezően magunkkal hordott (ez is kényszerítés) azonosító nyomkövetésre alkalmas kártyák már most is kiválóan segítik ezt a munkát! Csak megjegyezzük, a kényszerítés, a büntetéssel, bírsággal, vagy jogkorlátozással való fenyegetés, szintén az erőszak egyik fajtája.

A mesterségesen gerjesztett élelmiszerhiány, vagy az egészséges élelmiszerhez és ivóvízhez jutás korlátozása ugyanilyen agresszív manipulálás! Az erőszakkal való “védő”oltások beadása, a természetes étrend kiegészítők korlátozása, a kemikáliákkal való mérgezés (“gyógyszer”, növényvédőszerek, élelmiszer adalékok, chemtrails, besugárzás, stb. formájában) mind a felettünk való ellenőrzés átvételének és a befolyásolásnak a direkt eszköze.

Senki sem hiheti komolyan, hogyha nem teszünk ez ellen semmit, akkor a világot számunkra rendezik be!

A halálhoz való viszony megváltoztatása
Általánosságban meg fog változni az emberek beállítottsága a halállal és az életből való távozással szemben. 2003_04_28_CP_Safety-victim-MAEz a jövőben nem lesz olyan félelmetes, mint korábban, és a halott, vagy súlyosan sérült emberek látványa már nem kelt akkora rémületet. Dr. Day elmagyarázta hallgatóságának, hogy nincs szükség olyan finom lelkű lakosságra, amely megbénul a halál látványára. Az embereknek meg kell tanulniuk, hogy ezt mondják maguknak: „well, I don’t want that to happen to me”, azaz nem akarom, hogy ez velem megtörténjék.

Az előadónak ez a kijelentése jelzi, hogy a háttérhatalom terve szerint számos olyan emberi tragédia fordul majd elő, amelyeket a túlélőknek látniuk kell. Megértik e terv embertelenségét azok a szülők, akik később gyermekeikkel gyanútlanul beültek egy film megtekintésére, vagy ugyanezt tették a televízió bekapcsolásával. Megtapasztalhatták, hogy milyen durva és erőszakos jelenetek megnézésének teszik ki gyermekeiket.

A zene is legyen egyre ócskább.
Dr. Day szerint a zenének is nívótlanabbá kell válnia. 1969 után a rock zene egyre primitívebbé és durvábbá alakult át fokozatosan. Dr. Daynek az a kifejezése, hogy rosszabbá kell válnia a zenének, egyben annak a beismerését is jelentette, hogy ezek a gépesített ritmusok és primitív, dallam nélküli zenék, nívótlan és nyíltan a szexualitást taglaló szövegeikkel, máris rossznak minősíthetők. Az a fajta érzelmes, szórakoztató zene, amely az elektromos konfekció – zajcsinálást megelőzte még a zene számos minőségi tulajdonságával rendelkezett.

A háttérhatalom stratégái szerint ezt a nívósabb, szórakoztató zenét bizonyos rádiók tovább sugározhatják, és lemezeken is elérhetővé teszik őket az idősebb nemzedékek számára. A rádióadók többségének azonban ezt az elektromos zörej – zenét kell sugározniuk, és erre kell rászoktatni a fiatalabb generációkat. Mivel a populáris zene egyre rosszabbá és primitívebbé fejlesztendő, ezért az idősek és a fiatalok nem fogják egymás zenéjét hallgatni. Az idősek elutasítják, mint zenei szemetet, a fiatalok azonban magukévá teszik, mert vele azonosulnak, mint nemzedékük sajátosságával, amely elősegíti, hogy külön identitást alakítsanak ki a maguk számára az idősekkel szemben.

E sorok írója, aki valamikor konzervatóriumot végzett, fiatalabb korában meg volt győződve arról, hogy a 60-as évek közepétől eluralkodó primitív konfekció zene csak addig maradhat egy korosztály zenéje, amíg tagjai fel nem nőnek és meg nem ismerkednek azzal a zenével, amelyben változatos harmóniák, gondosan formált dallamok, eredeti ritmusok találhatók a gépi monotónia, a harmónia- és dallamnélküliség helyett.
Ez téves feltételezésnek bizonyult, mert azok a nemzedékek, amelyek ezen a gépi – úton előállított zörejeken és hasonlóan primitív szövegeken nőnek fel, hozzá szoknak ehhez a selejt zenéhez, ahogy hozzá lehet szokni a selejt élelmiszerekhez is. És akkor is ezt az ócska holmit fogyasztják, amikor már jobbat is elérhetnének.

*Jan 31 - 00:05*Ezen túlmenően Dr. Day azt is elmondta, hogy ebben a primitív gépi zenében jól el lehet rejteni olyan tudatbefolyásoló rövid kis részeket, amelyekről a fiatalok nem is szereznek tudomást, de ugyanakkor mégis alapvetően átalakítja magatartásukat.
Személyes tapasztalatom is alátámasztja, hogy hová vezetett ez az alaposan átgondolt kulturális rombolás. Az egyik nagy floridai bevásárlóközpont előtt az 1990-es évek végén állandóan labdáztak a gyerekek, és ezzel akadályozták a parkolóba érkező autósok mozgását. A gyermekeket semmilyen módon nem lehetett eltávolítani. Végül a bevásárlóközpont, a MALL, vezetője azt javasolta, hogy a szokásos elektromos hanghatások helyett sugározzanak Mozart zenét. Ez az ötlet sikeresnek bizonyult, mert a gyerekeket távozásra kényszerítette.

A szórakoztatás tehát a fiatalok befolyásolásának leghatékonyabb eszköze. Az idősebb nemzedékeket már nem lehetett megváltoztatni, de a fiatalokat még döntően befolyásolni lehetett életüknek abban a korai szakaszában, amikor személyiségük, szokásaik és ízlési preferenciájuk kialakul. Ez a fiatalabb generáció ma, a XXI. század elején, már érett felnőtt korba került. Most már az ő ízlésük a meghatározó és ez kedvez a háttérhatalom céljainak. Dr. Day orvos hallgatóságának még azt is elmondta, hogy a régi érzelmes zenét és filmeket meghagyják az idősebbeknek, sőt még olcsó közlekedéssel, árengedményekkel, adócsökkentéssel könnyítenek is életükön. Ezt avval indokolta, hogy ez a nemzedék gazdasági válságokon ment keresztül, át kellett élnie a II. világháborút, tehát mintegy jutalomként megérdemli ezt a méltányosságot.

Mi jön 2000-ig és azután? (2009)
Dr. Day szerint az idősebb nemzedék távozásával előtérbe kerülnek a megszorítások és ez a folyamat felgyorsul. A régi filmeket és dalokat fokozatosan kivonják a forgalomból és a gyengédebb, érzelmesebb szórakozás teljesen visszaszorul.

Fokozatosan megnehezítik az öregek számára az utazást is. Egyes utazásokat engedélyhez kötnek, és csak alapos ok esetén utazhatnak. Egyre fontosabb szerephez jutnak a különböző személyazonosságot igazoló okmányok. Amerikában először teszik kötelezővé a személyazonosságot igazoló kártyát és azt felszólításra fel kell tudni mutatni.
Már Dr. Day említi, hogy olyan parányi eszközt kívánnak a bőr alá helyezni, amely elektronikusan rögzíti a személy legfontosabb adatait. Ez megakadályozza a személyazonosságot igazoló okmány meghamisítását, és azt is, hogy valaki okmánya elvesztésére hivatkozzon. Minthogy orvos beszélt orvosoknak, ezért Dr. Day kitért arra is, hogy hogyan lehet megelőzni a szervezet védekező reakcióját az ilyen beültetett mikrochipekkel szemben. A szilikont említette, mint olyan anyagot, amelyet az emberi szervezet kellően tolerál. 1969-ben a szilikont olyan anyagnak tekintették, amelyet megtűr a szervezet, és amely alkalmas az elektronikusan rögzített anyagok hordozására. Egyébként a szilikon az az anyag, amit egyes nők a mellük megnagyobbítására is használtak.

Az élelmiszer ellenőrzése
hamburger_stock-photo-14075873-evil-hamburgerAz élelmiszer ellátást is szigorúan ellenőrizni kívánják. Ha a népesség növekedés nem lassul le, akkor igen gyorsan élelmiszerhiányt lehet előidézni, és ez ráébreszti az embereket arra, hogy milyen veszélyt rejt számukra a túlnépesedés. De akár lelassul a népesség szaporulat, akár nem, az élelmiszer ellátást központilag szükséges ellenőrizni, hogy a lakosság táplálkozása biztosítva legyen.

Ugyanakkor ennek az ellenőrzésnek meg kell azt akadályozni, hogy azok is eltarthatók legyenek, akik szembeszállnak a fennálló renddel. Éppen ezért jogszabályokkal tiltani fogják, hogy valaki a saját maga és családja eltartására élelmiszert termeljen. Ezt persze kellően álcázott módon, jól hangzó ürüggyel kell elfogadtatni a közvéleménnyel. Az állítólagos ok erre a tilalomra az lesz, hogyha magunk állítjuk elő az élelmiszereket, az veszélyes, mert nem elég steril, és elősegítheti a betegségek terjedését. Kifelé tehát úgy fogják tálalni, hogy itt a fogyasztók védelméről van szó, de a valóságos ok az lesz, hogy korlátozzák, és ellenőrzés alatt tartsák az élelmiszerellátást, mert ez fontos hatalmi eszköz. Éppen ezért a saját élelmiszer termelést illegálissá kell tenni. Ha pedig valaki illegális tevékenységet folytat, akkor szembe kerül a törvénnyel, és bűnözővé válik.

kapcsolódó cikkünk: Globális népirtás felsőfokon

Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda
Az eredeti anyag Szex és az Új Világrend címmel, Drábik János “Uzsoracilvilizácó” című könyvének 3. kötetében megtalálható.

Reklámok
Galéria | Kategória: Audie, IRÁNYTŰ, MEGOLDÁSOK, SZERZŐK
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.