Szex és az új világrend 3. rész – AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA

A nemek összemosása
A nemek felcserélése nem más a homoszexualitás kívánatossá tétele. A nemi hovatartozás jellegzetességeinek tudatos eltörlése eltervezett az új világrend a cionisták világméretű rémuralmához.
A nők túlnyomó részét, legyenek akár harcos amazonok, koronás fők, vagy a gyes“mindennapok “hősei” cselekedeteiket mindig áthatja érzelmi töltésük, lelkierejüket, elkötelezettségük, elhivatottságuk adja.
S ez segíti őket, ha el kell viselni a szenvedést.
A megszokott női szerepek megszüntetése, az anyaság, a gyermeknevelés, a család összetartása mind, mind olyan – a magyar és más nemzeteknél is – hagyományőrző erő, amely a felnövekvő generációk alapértékeinek, erkölcsének, nemzeti öntudatának hordozója, és fenntartója.

Az anya, a feleség egy egészséges család motorja, a férfiak lelki hátterének biztosítója. Ugyanakkor a legstabilabb, legönfeláldozóbb szellemi és fizikai támasza.

Az anyák és feleségek nem csak a józanság, bölcsesség és hagyományok továbbadói, de ők azok, akik párjukat, gyermekeiket lélekben megerősítik, és megóvják attól, hogy elveszítsék a kontrollt maguk vagy tetteik felett. Míg a a férfiak hagyományosan a fizikai, anyagi védelmi szerepet vállalnak, addig a nők ugyanezt érzelmi, lelki, erkölcsi töltéssel egészítik ki. S nem utolsó sorban motiválják, megerősítik szeretteiket!

Azonban a nemek ily módon való elkülönülésének – mely nem véletlen, hisz biológiailag is így teremtettünk – megvan a maga szerepe és helye, úgy a családi életben, a mindennapokban, mint a társadalomban is.

E szerepek erőszakosan kikényszerített összemosása, felcserélése majd egy évszázada folyik.
Mi magyarok kaptunk a szovjet mintából is és a nyugati társadalmak verziójából is. Nemcsak a sportok, és a munka lehetőségek terén, azok átformálásával, hanem az új ideálok „példaképek” hangsúlyozásával is!

A szerepcsere veszélye több dologban is rejlik, a nők elférfiasodása és a férfiak elnőiesedése, átformálja megöli hagyományos feladataikat, melyet a családban a társadalomban betöltenek, ezzel épp hogy gyengítik, buzik2ahelyett, hogy kiegészülve erősítenék egymást.

Ez nem csak a családok majd a társadalom széthullását és a nemzeti kötődés elhalványulását eredményezi, hanem elértékteleníti identitás tudatukat és önbecsülésüket is. Hisz amíg mindkét nem átérzi és tudatosan vállalja neméből fakadó képességeit, értékeit, addig nem veszítheti el a talajt a lába alól egyikük sem!

Gandhi, aki nem a fizikai erejével tudott kiállni, hanem bátorságával, állhatatosságával,
lelkierejével harcolt kitartóan s teremtett egy új világot, mondta egyszer: “Az erőszak legbrutálisabb formája, a szegénység.”

Persze nem arról beszélünk, hogy egy férfi nem helyettesítheti egy nő munkáját, vagy megfordítva, azaz bizonyos családi és társadalmi munkákat mindkét nemnek ajánlatos ismernie, és ha kell, elvégeznie. Különben szükség esetén, hogy válthatnák fel egymást? Azonban ez nem egyenlő azzal, hogy teljesen felcserélődjenek a nemi szerepek, illetve mindazon tevékenységek, melyekre neménél fogva alkalmasabb a férfi vagy a nő.

Egy percre sem szabad elfelejtkezni arról, hogy nem véletlen, hogy az emberi faj két különböző nemű egyedre oszlik (akár az élővilág szinte minden faja), s mindkét nemnek megvan a maga funkciója, feladata. A férfi és a nő együtt alkotják az egészet.

S így együtt egységben képviselnek olyan erőt és hatékonyságot, mely biztosítja az ÉLET-et, mely világot teremt, s mely hegyeket mozgat meg! Az általuk alkotott család olyan alap, melyre erős társadalom épülhet.

Nem egyformák, de egyenrangúak!
Ellensúlyozzák egymás negatívumait, és erősítik egymás erényeit!
Szomorú példák sora mutatja, hogy a férfiakat igyekeznek elnőiesíteni, természetes és ösztönös érzelmeiket elnyomni, ezzel harcosságukat, bátorságukat, emberségüket korcsosítják el! Ennek egyenes következménye önbecsülésük, s az ebből fakadó erő megszűnése, hogy elveszítik kezdeményező képességüket, hogy nem képviselnek támaszt, biztonságot többé.
És ez pontosan így igaz a nőkre is! Ha egy nőt lealacsonyítanak a szexrabszolga szerepére, elbutítják, megalázzák, pontosan ugyanazokat a képességeit veszíti el, ami igazi erejét és fontosságát adja! Ugyanolyan tunya bábbá válik, mint az elnőiesedett férfi!
Azaz leigázhatóvá, irányíthatóvá, harcképtelenné teszik őket! Ezzel együtt magát a nemzetet is!

*****

AZ ÚJ ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA – 3. RÉSZ

A világpolgárok világsportja
Dr. Day kifejtette, hogy a nehézipar nagy része lebontásra kerül, de egyes részeit a tervek szerint meghagyják. Ez elegendő ahhoz, hogy bizonyos ipari és termelési ismeretek, jártasságok megőrződjenek, és ha felmerül rájuk a szükség, akkor ezekre támaszkodva gyorsan növelni lehessen a szakképzett munkaerő kapacitását. Ez azonban csak egyfajta szükségmegoldás. E stratégia tervezői szerint hosszú távon és világszinten kell szakosodást végrehajtani. A kölcsönös egymásra utaltságnak és függőségnek ebben az új rendszerében a nemzeti önazonosság veszít fontosságából.

Minden világtérség rá lesz utalva a másikra, és az élet minden eleme más térségektől is függeni fog. Ez hozza létre azt a helyzetet, hogy az emberek inkább világpolgárok lesznek, nem pedig egy bizonyos ország állampolgárai. Ilyen elgondolás figyelembevételével kell megváltoztatni a sport társadalmi szerepét is. Az Egyesült Államokban is úgy kell átalakítani a sportvetélkedőket, hogy csökkenjen bennük a nemzeti jelleg. A labdarúgás, mint a legkozmopolitább világsport fontos szerephez jut az Egyesült Államokban, amely Dr. Day előadása elhangzásának idején, 1969-ben még jelentéktelen sportág volt Amerikában.

Hazánkban is akár feleslegesnek tűnően számolatlanul öntik a pénzt a futballba, holott az elmúlt legalább 40-50 évben képtelen volt a sportág komoly eredményeket felmutatni. Telek és egyéb pénzügyi bűvész mutatványokat, csalásokat, bundákat, személyi és szurkolói botrányokat annál inkább.
Most például, annak ellenére, hogy az országot mesterségesen eladósították, és a pénzeket létfontosságú területektől vonják el évtizedek óta, feltűnő ellentmondásnak tűnik, hogy azért irreálisan sok pénzt ölnek bele, ebbe a sportágba: 12 milliárd – az új FTC stadionra, 12 milliárd – az új Loki stadionra, 4 milliárd – az új felcsúti stadionra.
Barcelona's Krkic reacts as Inter Milan players celebrate qualifying for the final at the end of their Champions League semi-final second leg soccer match in BarcelonaMindeközben, mint férfias sportot, a szurkolást pedig, mint férfias megnyilvánulást sulykolják már évtizedek óta, más sikeres sportágak rovására, úgy erkölcsi, mint anyagi értelemben, lenyomják, elhanyagolják, sőt igyekeznek visszafejleszteni azokat, akár a felmutatott világszínvonalú teljesítmények és sikerek ellenére is.

Az eltelt idő bebizonyította, hogy a háttérhatalom a labdarúgást olyan nemzetközi sportnak tekintette, amellyel gyöngíteni kellett a kifejezetten amerikainak számító baseball fontosságát. A baseball visszaszorítására is programot dolgoztak ki. Ennek egyik változata szerint a játékosokat rosszul fizetnék, és így egyre kevesebben vállalnák ezt a sportágat. Dr. Day azonban elmondotta, hogy egy másik módszerrel, a játékosok javadalmazásának az aránytalan megnövelésével könnyebben tönkre lehet tenni ezt a sportágat.
Ha ugyanis a baseball játékosok fizetése nevetségesen magas, ez elégedetlenséghez vezet a többi sportágban, hiszen például az atléták fizetése messze le fog ettől maradni. Mindez olyan feszültségeket gerjeszt, hogy elidegenítheti a baseball rajongókat, és ez nagy veszteségeket okozhat a sportcsapatok tulajdonosainak. Ezt követően a baseball pályákat át lehet alakítani labdarúgó pályákká.

Mint tudjuk az események nem pontosan így alakultak, de majdnem így. Ma már a labdarúgás az egyetemeken és a hivatásos sportegyesületekben az egyik legnépszerűbb sportág. Az úgynevezett amerikai futball, a rugby fennmarad, mert rendkívül erőszakos sport és ez által bizonyos lelki és társadalmim feszültségek levezetésére alkalmas. Ehhez hasonlót terveznek a jéghokival is. A hokit tovább kell nemzetköziesíteni és népszerűsíteni. Egyre több nemzetközi bajnokságot kell szervezni a jéghoki csapatok és természetesen a labdarúgó csapatok számára. Dr. Day előadásából azonban egyértelműen az derült ki, hogy a felfuttatandó sportág, amit a háttérhatalom favorizál, az a labdarúgás.
Ennek legfőbb oka az, hogy ez máris egy globalizálódott sportág, mivel Dél-Amerikában, Európában, részben Ázsiában is, de már az Egyesült Államokban is gyökeret vert.

Az így létrejövő nemzetközi sportversenyek elősegítik az emberek tudatának és emócióinak a leválasztását a nemzeti közösségtől és átvezetik őket egy nagyobb kötődéshez: azaz segít világpolgárrá átalakítani őket.

Önvédelem
Az önvédelmi fegyverek, a sport illetve vadász fegyverek korlátozása nem más mint a lakosság lefegyverzése.
Az előadó a vadászatra is kitért . Ez a sport, vagy kedvtelés fegyverhasználathoz kötődik. A fegyverek birtoklását azonban olyan privilégiummá kell átalakítani, amely nem illet meg mindenkit. (ez az amerikai társadalmakban elég nehezen kivitelezhető lesz! Annál is inkább mert hagyományosan az amerikaiak alapvető joguknak tekintik a fegyvertartási és használati jogukat! Ráadásul ahol nem garantált az állam polgárainak védelme, ott még indokolt is az önvédelmi fegyverek tarthatósága és használata!

Magyarországon is lezüllesztették, impotenssé korrupttá tették a rendőrséget (is) hogy épp a legfőbb feladatát ne legyen képes ellátni, mint a bűnüldözést és bűnmegelőzést. Természetesen, nem véletlen, hogy épp amikor a rendőrség kezdte visszaszerezni a társadalmi megbecsülését és tekintélyét, sőt az állampolgárok bizalmát is kezdte elnyerni, pont akkor zilálták szét – tegyük hozzá szándékosan! Ennek természetesen megvan a maga jó oka! És megvan a maga hátulütője is! Igen figyelemre méltó, ahogy ezzel egyenes arányban segítették az erőszakos bűnözés, valamint országos méretű korrupció, és az intézményesített kifosztás előretörését, mely gyakorta büntetlenül marad.

A cél, hogy mindenkivel szemben érvényesíteni kell a korlátozott és ellenőrzött fegyverviselést. Vadászat céljára például rendszeresíteni kell a vadászfegyverek bérlését, vagy kölcsönzését, az erre rendelt hatóságoktól.

Ne legyenek nőiesek a leánysportok
A lányok sportolása is rendkívül fontos, és rá kell szoktatni őket az atlétikára, valamint a többi kemény sportra. Ezeknek a sportoknak kell a babajátékokkal való foglalatosságot, a kézimunkázást és az egyéb nőies foglalatosságokat helyettesíteni. Ha maradnak is babajátékok, a számukat csökkenteni kell.
Látható törekvés, hogy a babajáték erős ízlés és értékrend rombolást szolgálja, lásd a világméretű, mesterséges Barbie hisztéria.
A babajátékok hangsúlyozzák a lányok számára az anyai szerepet és a gyermeknevelést. Ezt háttérbe kell szorítani.

A lányoknak ugyanazokat a sportokat kell űzniük, mint a fiúknak. Fiúk és lányok ebből a bodybuilderszempontból sem különbözhetnek. Az olyan konyhai és étkezéssel kapcsolatos játékok, amelyek hagyományosan a leányjátékok közé tartoztak, fokozatosan kiiktatandók, és a lányokat rá kell venni a sokkal fiúsabb kedvtelésekre.

A leánycsapatok által játszott meccsekről ugyanúgy be kell számolniuk a sportlapoknak, mint a fiú csapatokéról. Ma már mi is tanúi lehetünk, hogy nemcsak rendszeresen tudósítanak a női csapatok labdarúgó mérkőzéseiről, de női birkózó versenyekről és ökölvívó versenyekről is. A női nehézatlétika polgárjogot nyert és ma már ugyanolyan gyakran tartanak a nők számára is súlyemelő versenyeket, mint a férfiak számára. A sport ilyen irányú megváltoztatásának a célja, hogy a nők sokkal inkább úgy tekintsenek magukra, mint egy atlétára, vagy sportolóra, nem pedig mint egy leendő feleségre és anyára.

Szex és még több szex
Dr. Day elmondta hallgatóságának, hogy a filmeknek fokozatosan rá kell térni a szex nyíltabb bemutatására, de a filmen használt nyelvet is át kell alakítani. A szexuális tevékenység és az arra utaló vulgáris beszéd a reális élet részévé kell váljon, miért kellene akkor ezzel kapcsolatban félénknek és szemérmesnek lenni.

A szemérmességet lecserélték az öncélú magamutogatásra, ebben a divatot hívták segítségül. A ruhákat úgy alakították át, hogy vagy minél több intim testrészt láttasson, vagy arra hívja fel a figyelmet. A szerelem, a szeretet, a becézés az érzelmesség minden megnyilvánulását nevetségessé, szégyellnivalóvá tették, lecserélték a minél közönségesebb és brutálisabb érzelem mentes szexre.

nakedA filmszínházakban és a televízióban pornográf filmeket is kell játszani. 1969-ben még nem volt videolejátszó, de az előadó ennek ellenére már jelezte, hogy ilyen készülékek lesznek, olcsón bárki beszerezheti őket, és így otthon is vetíthetők lesznek a bőségesen kapható pornográf filmek. Ezeknek a filmeknek az egyik hatása az lesz, hogy „a filmekben látható szereplők mindent megtesznek, amit csak el lehet képzelni.” Ennek az a célja, hogy a szexualitást nyílttá tegye és hangsúlyozza.

De nem csak a szexualitást kell nyilvánossá tenni, hanem az erőszakosságot is. Ez utóbbit teljes részletességében és hosszan kell bemutatni. Ezek célja a nézőket érzéketlenné tenni a legdurvább erőszak látványával szemben is. Hiszen eljön az az idő, amikor az embereknek valódi erőszakossággal kell szembesülniük. Ha tehát a szórakoztató iparban meghonosodik a reális élethez hasonló, vagy azt még meg is haladó erőszak, akkor az elősegíti, hogy a lakosság könnyebben alkalmazkodjon a mindennapi életben megtapasztalt tényleges erőszakhoz.

*****

Audie – Szabad Riport Tudósító Iroda
Az eredeti anyag Szex és az Új Világrend címmel, Drábik János “Uzsoracilvilizácó” című könyvének 3. kötetében megtalálható.

Reklámok
Galéria | Kategória: Audie, IRÁNYTŰ, MEGOLDÁSOK, SZERZŐK | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.