AKASSZÁTOK FEL A (kis)KIRÁLYOKAT!

2008. január
Csath Magdolna így ír erről könyvről: “A luganói tanulmány” nem más, mint a liberális, globális gazdaság szakszerű, statisztikai adatokra támaszkodó hideg kritikája. Annak a gazdasági ideológiának a leleplezése, amely saját bukását csak mások “kiiktatásával” képes elkerülni. Ehhez van szükség a “grandiózus népességcsökkentő tervre”, amelyet a szakértői csoport végül a “titkos megbízók” asztalára letesz. Végül intőjelként arra is gondolnunk kell, hogy az IMF és a Világbank hazánk esetén is már korábban megfogalmazta a “tervet”, ami szerint túl sokan vagyunk, 2-3 millióval kevesebb magyar is elég lenne. Néhány hónapja készült el Michael Moore filmje a Sicko. A film elején mondják a az ameriakaiak a saját “TB”-jükre, hogy: a hosszú várólistákkal, romló és csökkenő ellátással kezdődött…

AKASSZÁTOK FEL a kisKIRÁLYOKAT!

cikksorozat nemzetünk kipusztításáról, értékeink kiárusításáról, vagy megsemmisítéséről

Petőfi után szabadon:

Kaszálhatod a fűt világvégeig,
Holnap kinő az, ha ma lenyesik
Tördelheted le a fa lombjait,
Idő jártával újra kivirít;
Tövestül kell kitépni azokat –
Akasszátok föl a (kis)királyokat!

Ezerfelé bús harcmező a hon,
Arat rajt a halál írtóztatón,
Itt egy falu, amott egy város ég,
Százezrek jajától zúg a lég;
S halál, rablás mind a király miatt –
Akasszátok föl a (kis)királyokat!

A GENOCIDIUM
Először is tisztázzuk, mit jelent ez a szó jogi és általános értelemben:
Jogi meghatározás:
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 155. §, Népírtás :
(1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából
a) a csoport tagjait megöli,
b) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása,
e) a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba elhurcolja,
bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki népirtásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Általános meghatározás:
(A Wikipédiából, a szabad lexikonból)
A népirtás vagy genocídium egy bizonyos társadalmi identitáshoz tartozó emberek, vallási közösségek vagy népcsoportok tagjai ellen elkövetett, azok elpusztítására törekvő tömegméretű és célzatos magatartás, szervezett nagyszámú gyilkosság vagy az arra tett kísérlet, súlyos testi vagy mentális sérülés okozása, a csoport életfeltételeinek szándékos megszüntetése (pl. mesterséges éhínség), olyan intézkedések, amelyek célja a csoporton belüli születések korlátozása…

És hogy hogyan lehet megvalósítani egy új honfoglalást a 20-21. században anélkül, hogy az nemzetközi felháborodást váltana ki, hogy eléggé sunyi legyen ahhoz, hogy az egyszerű emberek számára ne legyen könnyen és időben felismerhető? Két kérdésből és a rájuk adott válaszból kiderül.
1. Mi kell ahhoz, hogy egy vagy akár több nemzetet is leigázzanak a globalizáció haszonélvezői? A GENOCIDIUM.
2. Ehhez mi a legmegfelelőbb eszköz? A GLOBALIZÁCIÓ.
Susan George „Luganói tanulmány”-ában olvashatunk erről részletesen.

Csath Magdolna így ír erről könyvről:
Dr. Csath Magdolna: A lugano-i tanulmány
“A luganói tanulmány” nem más, mint a liberális, globális gazdaság szakszerű, statisztikai adatokra támaszkodó hideg kritikája. Annak a gazdasági ideológiának a leleplezése, amely saját bukását csak mások “kiiktatásával” képes elkerülni. Ehhez van szükség a “grandiózus népességcsökkentő tervre”, amelyet a szakértői csoport végül a “titkos megbízók” asztalára letesz.

Melyek is lehetnek azok a láthatatlan fegyverek, amelyeket a “grandiózus népességcsökkentési terv” megvalósítására be lehet vezetni?
Az elhalálozások számát növelő módszerek:

 • kívülről kirobbantott belső háborúk: vagyis konkrét beavatkozás nélkül elintézni azt, hogy az emberek egymást öljék;
 • a helyi kisebbségek, elégedetlen csoportok felfegyverzése, fegyverkereskedelem;
 • esetenként közvetlen beavatkozás jól megmagyarázott indokkal;
 • magánhadseregek, őrző-védő szolgálatok bevetése a kellemetlen embercsoportok ellen;
 • elszegényítés, éhínség,
 • a föld megszerzése a szegény országokban, rontva ezzel a helyi önfenntartás esélyeit;
 • olyan magok használatának ráerőltetése a szegény országok parasztjaira, amelyekből csak olyan növények termeszthetők, amelyek magjai alkalmatlanok a továbbtermesztésre;
 • környezetszennyezés, víz-levegő-szennyezés;
 • a mezőgazdaság további liberalizálása, az – időlegesen olcsó – import élelmiszerekkel a szegény országok mezőgazdaságának legyengítése, a fejlett országok mezőgazdaságától való függőségük növelése;
 • a kisgazdaságok tönkretétele, a kevésbé fejlett országok rákényszerítése arra, hogy a tömegtermelést folytató, génmanipulációs kísérleteket végző óriási külföldi “agrobusiness”-eket beengedjék, sőt saját parasztgazdaságaikkal szemben előnyben részesítsék,
 • élelmiszersegély nyújtása éppen akkor, amikor a helyi gazdálkodók betakarításra készülődnek,
 • egészségügyi intézmények leépíttetése a szegény országokkal, kórházi ágycsökkentés, a orvosok számának csökkentése, egészségügyi privatizáció;
 • differenciált beteggyógyítás; azokra koncentrálni, akik tudnak fizetni;
 • a cigaretta-termelés és értékesítés növelése a szegény országokban, a dohányáruk reklámja betiltásának megakadályozása;
 • az urbanizáció, a földelhagyás, a városba költözés bátorítása: ugyanis ez is kiszolgáltatottabbá, védtelenebbé teszi az embereket;
 • közszolgáltatások privatizálása, hozzájárulva ezzel az árak megugrásához, és a lakosság elszegényedéséhez,
 • a gyógyszerárak erőteljes növelése: így a szegények, közöttük a nyugdíjasok csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutnak majd a számukra szükséges gyógyszerekhez,
 • az új gyógyszerekkel való tömeges kísérletek lefolytatása a szegény országokban úgy tüntetve fel, mintha ez nekik lenne jó. Mellékhatásként ez is halálesetekhez vagy gyógyíthatatlan betegségek kialakulásához vezethet.
 • az AIDS további terjedése és a tuberkulózis esetek számának újbóli növekedése is jól segíti a népességcsökkentési tervek végrehajtását. (Igaz, ezeket a betegségeket gazdag emberek is megkaphatják, de nekik jó esélyeik vannak a felépülésre),
 • a drogok legalizálása (ha valaki drogtól akar meghalni, miért kellene ebben megakadályozni?);
 • a csecsemőhalandóság jelentősen növelhető a fejlődő világban azzal, ha az anyákat lebeszélik a szoptatásról, és rábeszélik a tápszerek használatára, ami növeli a fertőzések lehetőségét.

A halálozások számát növelő módszerek után térjünk át a születések számát csökkentő módszerekre:

 • abortusz és sterilizáció bátorítása;
 • a gyermeknevelés megnehezítése, költségeinek növelése;
 • a gyermekek számának csökkentését a “struktúra-átalakítási programok”-ba is bele kell foglalni;
 • anyagi ösztönzés kínálása azoknak, akik nem vállalnak gyermeket;
 • a gyermekvállalás érzelmi fontosságával szemben az anyagi hátrányainak hangsúlyozása.

Cikksorozatunk bevallott célja, hogy a félreismerhetetlen egyezésekre újfent, a napi történések fényében rávilágítson és figyelmeztető kiáltás legyen!
I. rész: AZ EGÉSZSÉGÜGYI „REFORM” TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

Reklámok
Galéria | Kategória: ARCHIVUM, Audie, SZERZŐK
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.