A Shogun

– Nehéz idők, nehéz próbákat igényelnek –

Japán történelem, hagyományok, erkölcs. “Bushido, a szamuráj útja.”

Hétvégi filmajánló: James Clavell monumentális történelmi regényét feldolgozó, korhű kalandfilm. Négyszer, két órában.

– Nem véletlenül akarják a démoni erők megsemmisíteni ezt a népet. Jól tudják, amíg ilyen erkölcsi fegyelem létezik a földön, akárha csak nyomokban is, – addig nem győzhetnek… –

Az egész hétvégi estéket kitölthető összesen 8 órás film rövid tartalma:

A XVI. század vége, XVII. század eleje. Az angol John Blackthorne, egy felfegyverzett holland kereskedelmi hajó kormányosa. Új piacok felfedezésére indulnak a távol-keletre. Dél-Amerika megkerülésével, a portugálok által eddig titokban tartott Magellán szoroson keresztül, 4 hajó tart a Csendes óceánra, – ám csak egy éli túl a viharos vizeket, s ér el a titokzatos Japán partjaihoz.

A partoktól nem messze ismét rettenetes viharba keverednek, mely az erősen megrongált hajót egy halászfalu öblébe sodorja. A kormányos a viharban megsebesül, s partra dobják a hullámok…

Amikor a helyi halászok tiszta kunyhójában felébred, egy számára teljesen új világban találja magát. Ez már itt Japán…

Ez a világ, egyszerre lenyűgöző és félelmetes. Olyan fegyelem és tisztaság uralkodik, amit azelőtt nem tapasztalt sehol. És a szigorúság. A szeme láttára aprítanak fel karddal egy elbóbiskolt parasztot, a lustasága miatt.

De az ország kultúrája, fegyelme és erkölcsisége, lenyűgöző. Európaiként, ehhez szinte piszkosnak érzi később magát,… bár először erőszakkal fürdetik meg : )

Mindezen apróságnak tűnő hétköznapi elemek mellett, a kormányos, a későbbi “Andzsin szan” – mely japánul szintén kormányost jelent, a “szan” – tiszteletre méltó jelzővel, – egy kegyetlen és hatalmas történelmi játszma közepén találja magát: Toranaga és Ishido, a két leghatalmasabb földesúr, a Shogun címért küzdenek egymással. A Shogun cím abszolút és megkérdőjelezhetetlen hatalommal ruházza fel tulajdonosát. A Shogun, a még gyermek császár első hadvezére, – később is az marad, – lényegében a Japán birodalom teljhatalmú ura.

Andzsin szan, egy hatszáz éve tartó polgárháború időszakos szünetében ér partot ezen a titokzatos földön, melyre még ráadásul Portugália is szemet vetett. Jezsuita misszionáriusai évtizedek óta gyúrják, mossák a japánok lelkét, – s mindemellett kézben tartják az ország teljes külkereskedelmét.

James Clavell a Japán sogunátus megalapításának idejére helyezi be a szereplőit, – amikor az országban évszázadok óta először, megvalósul a területi egység, ami után majd a viszonylagos béke időszaka következik. – Ezt követi majd később katolikusok teljes kiűzése, és Japán bezárkózása a világ elől.

A filmben zajló történelmi események alatt válik teljesen japánná az angol kormáyos, miközben a szigetország egyik legnagyobb államférfija, a Japán történelem egyik legjelentősebb tettét hajtja végre: az állam egységének megteremtését. Ez a férfi Toranaga: a Shogun.

Ajánlja: Szabad Riport Tudósító Iroda

Nézzék tehát a filmet:

A Shogun 1.

“Itt csak a szamuráj törvény számít… Ne kérdezz, hanem cselekedj! Persze, meghalhatsz, ha rosszul cselekszel…”

A Shogun 2.
“Úrnőm, a te hősiességed, nagyobb, mint az enyém!”

A Shogun 3.
“A kard a szamuráj lelke. Elvesztése megbecstelenít és megbocsájthatatlan.”

A Shogun 4.
Az első híd…

SzRTI

Reklámok
Galéria | Kategória: FILM, KULTÚRA | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.