Jövőnk Intézet: A politikai korrektség a nemzet legfőbb ellensége

A liberális demokráciák világa a szebb korszakokhoz képest meglehetősen kétes dicsőségeket képes csak felmutatni. Politikailag korrektnek, tehát a fősodratú politikaértelmezés keretei között helyes politikai alapállásnak nevezik napjainkban például a bomlasztó, felforgató ideológiák, személyek és csoportok pártolását. A politikailag korrekt alapállás tényszerűen esküdt ellensége minden egészséges közösségnek, de főként a nemzetnek. Korrekt politikai cselekvésnek tartják a nemzetellenességet, a nemzeti alapon építkező erők támadóinak támogatását.

Szanyi Tibor és Orbán Viktor a héten a “nyilasok”, az “antiszemiták” és a “cigányellenesek” elleni fellépést szorgalmazta. Ez a két ember politikailag korrekt politikusnak számít a mai magyar közéletben. Nemzetromboló tevékenységeiket busásan megjutalmazza az úgynevezett “magyar állam”. A zsidó Szanyi képviseli ugyanannak az éremnek a liberális cionista, míg Orbán a konzervatív szabadkőműves oldalát. Az érem magában foglalja a liberális demokráciák parlamenti bábszínházát, kellékesekkel és súgókkal együtt.

A liberális cionista alapállás tiszta képletet rajzol föl, hiszen egyértelműen szembehelyezkedik a nemzeti elvközösség legapróbb összetevőivel és megnyilvánulásaival. A politikai háttérerők legtevékenyebb közreműködésével, rendkívüli önteltséggel és megveszekedett gyűlölettel a nemzettel szemben fejti ki tevékenységét a liberális cionista oldal. Politikai pártok szintjén leginkább a Szabad Demokraták [tényszerűen szabados judeokraták] Szövetsége, a még parlamentben lévő Magyar Szocialista Párt. Ugyanide sorolható a Lehet Más a Politika, mely nevében sugallja ugyan az 1989 után bevett liberálcionista politikai sablonok leselejtezését, de szembetűnő a párt zsidóság általi áthatottsága, meghatározottsága és befolyásoltsága.

A konzervatív szabadkőműves irányzatot Orbán Viktor 1988-ban alapított, Fiatal Demokraták Szövetsége nevű pártja képviseli Magyarországon. Liberális cionistaként indult ez a párt is, de a rendszerváltásnak nevezett szánalmas színjáték lezajlásában lezáró szerepet játszó Magyar Demokrata Fórum elgyengülésével párhuzamosan konzervatív irányba terelte hajóját Orbán. Tényszerűen annyira nemzeti-konzervatív a Fiatal Demokraták Szövetsége, mint a Magyar Demokrata Fórum volt. Nemzeties hangnemben folytatott és nemzetiként bemutatott témákban folytatott erélyes politikai kommunikáció, a politikai háttérerők vonakodó kiszolgálásával. A vonakodás a politikai haszonszerzésnek, kisebb mértékben a csekély létszámú nemzetérdekű döntéshozatali befolyásoló miatt állt és áll fent.

Felmerül még egy másik parlamenti párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom viszonyulása a politikai korrektséghez. A Jövőnk.info nemrégiben lerántotta a leplet a párt egyik vezető személyiségének, Szegedi Csanádnak zsidó mivoltáról. A jobbikos vezetés – melynek zsidó áthatottsága szintén vizsgálat tárgyát képezi – reakciója a zsidó Szegedi melletti kiállás volt. Ezen felül pedig a párt elnöke leszögezte, hogy nem tesznek különbséget ember és ember között, a származási-faji kérdés tehát náluk nem vethető fel. (A Jobbik újsütetű politikai korrektsége a közeljövőben a párt összeroppanásához fog vezetni, hiszen a nemzetben gondolkozó tagság el fogja hagyni a pártot.) A Jobbik esetében a politikailag nem korrekt alapállás – nyílt szembehelyezkedés a politikai háttérerőkkel, anti-cionizmus, stb. – tehát csak formális eszköz volt, esetükben – a közhangulatra alapozott – szavazatmaximalizálást szolgálta.

Voltaképpen a politikai háttérerők által kimunkált alapállás politikai korrektség. A háttérerőket kiszolgáló és az ezekkel együttműködő pártok által kerül be a közéletbe a politikai korrektség, mely rövid- és középtávon fogalmi válságot, hosszútávon pedig a teljes felforgatást szolgálja. A politikai korrektség gyakorlatilag tehát a forradalmi szabadkőműves eszmék posztmodern megjelenítése. Istentől, a nemzettől, erkölcsi elvektől való szabadság; a söpredék egyenlősítése a kiválóval; a kultúrák összemosása, a néplélek megnyomorítása – ez a politikai korrektség. A politikai korrektség a nemzeti elvközösség legfőbb, megátalkodott, gyűlölettel teli, véres kezű gyilkosa.

Jövőnk Társadalmi és Politikai Stratégiai Elemző Intézet
2012. július 24

Reklámok
Galéria | Kategória: IRÁNYTŰ, MEGOLDÁSOK | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.