ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ – Egy éve írtuk

Olvasom a leveleket, és szeretném nem érteni. Vagy mégis?

Rendőrök, tűzoltók, katonák, egészségügyesek, tanárok, szavahihető, és hiteltelen szakszervezeti vezetők is írnak. Írnak a polgári áldozatok is; a bűnözők, a bankok, a multik áldozatai. A társadalmi ranglétra aljára csúszott, vagy most oda tartó magyar honpolgárok. Akiket kifoszt a kormány, a maga vagy valamelyik multi képében (APEH, bankok, energiaszolgáltatók, egyéb hatóságok) Nagyon, nagyon sokan vannak számuk csak nő, és egyre többen ragadnak tollat elkeseredésükben, vagy segítségért folyamodva.

A hivatalos fegyveres testületek tagjai már ÉVEK ÓTA panaszkodnak, hogy erkölcsileg, idegileg, fizikailag és anyagilag leamortizálják, ellehetetlenítik őket, elszabotálják a munkavégzésüket, megfosztva őket a szükséges feltételektől (eszközök, jogszabályok, stb). Nem kapják meg a szerződésben megállapított juttatásaikat, kedvezményeiket, sem a bérüket, túlórapénzüket. Lassan közülük is egyre többen jutnak koldusbotra, s ítéltetnek pusztulásra, akárcsak a magyarok többsége.

Legutóbb a HVG-ben jelent meg ismét egy rendőr nyílt levele, a miniszterelnöknek címezve.
Ezenközben az ország pártvezetői, bírái, és feletteseik támogatják a bűnözőket MINDEN ESZKÖZZEL.
Nem akarom érteni, már azt sem, hogy minek ez a sok levél, mely nyilvánvalóan a szemetes kosárba, vagy jobb esetben a fiók mélyére kerül.
Hisz olyan bajokat írnak le ezekben a nyílt -, vagy körlevelekben, amelyeket nemcsak, hogy ismernek a címzettek, de ráadásul ők okozták, méghozzá eltervezetten, szántszándékkal.

Gyurcsánynak és bandájának 2006-ban nem sikerült kiprovokálni egy nyílt polgárháborút. Ezért következhetett Orbán, hogy majd ő. A támogatást ehhez (pénzt, paripát, fegyvert) meg is kapták, s kapják folyamatosan ugyanazoktól a cionista érdekelt felektől.

Néhány tény:
Bűnözés szándékos növelése
A két legnagyobb számú etnikumhoz tartozó a zsidó és a cigány bűnözők uszítása, hergelése, anyagi támogatása, pozitív diszkriminációja. A cigányság esetében a segélyezés kötelezettségek nélkül, a zsidóság esetében egyedi és kollektív támogatások, alap nélküli kárpótlások és még ezernyi címkével ellátott ellenőrzött és ellenőrizhetetlen pénzek juttatásával. Sőt a bűnöző cigány és zsidó vezetők behívása a korrupt politikába, a közéletbe.
A politikai és gazdasági bűnözés; a politikusok, és sáskahaduk lerabolhatta az egész országot, bármiféle következmény nélkül az elmúlt közel 60 évben (elévülés, mentesség, elhallgatás, bűnpártolás). Csak az került előtérbe, akitől meg akartak szabadulni, vagy aki az épp süllyedni látszó hajóból beáldozhatóbb volt. Szinte mindig a kishalak.

   

Rendvédelmiek előre megtervezett lezüllesztése.
A tűzoltók felszereltsége, megbecsülése nulla, katasztrófa esetén az agyonhajszolt rosszul fizetett emberek próbálnak segíteni, de eszközeik gyakorta nem elegendőek. Ám a mentősök sem állnak jobban.
A katonaság eszközeit eladták, leszerelték, tönkretették. A sorkatonaságot megszüntették. A hivatásos katonák jó részét szélnek eresztették. Zsoldosokkal dolgoztat a katonai vezetés, élén a legostobább, korruptabb cionista pártemberekkel, miniszterekkel.
A rendőrségi állománytól évek óta folytatólagosan elvonják, a pénzt, az eszközöket, a felszerelést, a fizetésüket, a nekik járó kedvezményeket, az állomány jó részét itt is elküldik. A fiatalok kilépnek, vagy beállnak a korrupt főnökeik mellé, ha nem akarnak éhen veszni, vagy a családjukat el szeretnék tartani. Ennek egyenes következmény, az állomány drasztikus csökkenése.
A hiányzó sorállományt mindkét esetben bevándorlókkal, idegen érdekek szolgálóival töltik fel, vagy cserélik le. A vezetőket csak akkor cserélik, (tüntetik el) ha tisztességes és magyar.
Ez pedig magával hozza az állomány lezüllesztését!
A szükséges eszközök, az erkölcsi és anyagi megbecsülés, valamint létszám hiányában a fent említett bűnözők szabadon és büntetlenül garázdálkodhatnak, a lakosság kárára.

A magyar lakosság elégedetlenségének irányított növelése.
Az ország önellátó képességének kiiktatásával együtt jár, hogy munkahelyek szűnnek meg tömegével, a fizetések reálértéke zuhan, a megszorítások és elvonások valamint az egyénenkénti és az országos eladósításunk terhei nőnek immár évtizedek óta. A munkahelyi támogatások és juttatások köre egyre szűkebb, holott ez a csökkenő bér fejében jár.
Az árak irreálisan magasra emelése mellett a cserében nyújtott (vagy nem nyújtott) szolgáltatások elsilányításával, fokozható az elégedetlenség, tompítható az amúgy kreatív magyar agy.
Az oktatás és egészségügy a béka alatt, a fősodratú média pedig rájátszik erre.

A kisemmizettek várható reakciója tehát a lázadozás, elégedetlenség, a kétségbeesett, szervezetlen önvédelem, meredeken emelkedő számú öngyilkosság, kilátástalanság érzése, s a tehetetlen düh.

Mindhárom tény az egyre növekvő bűnözést szolgálja, és az ezzel arányos elégedetlenséget szítja, vagyis egy irányba mutat, és hat!

Véletlen, cél nélküli lenne ez a folyamat?
Ez a cél nem más, mint aljas szándékkal kirobbantott polgárháborúba taszítani a magyarokat.
A bűnözők, a cionista politikusok, bankok, és multik, valamint sameszeik az áldozataikat közös erővel belekényszerítik, egy manipulált, ám az áldozatok által SZERVEZETLEN, TERVEZETLEN, ezért eleve kudarcra ítélt POLGÁRHÁBORÚBA. Melyet ráadásul nem is a felkelők irányítanának a tervek szerint.

Már most sincs elegendő magyar rendőr és katona, aki a védtelen áldozatokat megvédje, segítse. Mivel azonban tovább folytatódik ez a lezüllesztés, a tervezett időre már egyáltalán nem lesz hivatalos magyar fegyveres erő, mely az elkeseredett és a kómából magához tért magyar lakosságot támogassa.

Így végül az elkerülhetetlen vereséget követően elérkezik a beletörődés, a félelem, az alamizsnáért való könyörgés, és az apátia. Az emberek ellenállását felmorzsolják. És a cionisták és kaftánosok vérben gázolva megismétlik az elmúlt idők rémtetteit, (1919. 1956 stb.) majd tort ülnek legyőzött népünk felett, táncot járnak sírjainkon. S birtokba veszik még el nem orozott javainkat, és beözönlik a maradék is, a rabszolgák földjére. S eztán hosszú-hosszú évekre csend lesz. A magyar szót csak titokban ejtenek a túlélő rabszolgák.

Láthatóan ez a terv. Mert mindenképpen ürügyet kell kreálniuk az idegen csapatok behívására, mint 56-ban. A hódítók, a zsidó betelepültek pedig már fel vannak fegyverezve. ki vannak képezve, és minden fajta munícióval is jól felszerelték őket. Az általuk lelkifurdalás nélkül feláldozható cigányságot pedig tolják maguk előtt. De addig is altatják, ámítják őket, vezetőiket pedig hitegetik korrumpálják. No meg uszítják a magyarok ellen!

Lehet, hogy túl pesszimista ez a kép? Lehet. Azonban a tények ezt a célt láttatják, mert semmi sem történik véletlenül. A gazdasági válságok, egy nép lezüllesztése pedig végképp nem.

Megmenthetjük-e magunkat?
Meg. S hogy hogyan, annak is egyszerű módja van. Ám ez a módszer nem működik az igazság és a tények megismerése, a bujtogatók és az álpróféták leleplezése nélkül. De főként nem működhet az ellenérdekeltek közreműködésével. Akik már jó előre beépültek közénk. De álarcaikat még nem vették le. Ám tetteik, viselkedésük és gondolkodásmódjuk elárulja őket. (A mammon imádata elsőként.) Ezekre a jelekre sem árt odafigyelni.
Vannak sokan, akik ismerik az eszközt és a célt, és a hozzá vezető utat is. Őket kell megismerni, támogatni és követni. Tenni, amit tanácsolnak, képezni elménket, edzeni lelkünket és testünket megérteni ideológiájukat, – melyhez gyakorta elég őszintén magunkba nézni. A megoldás a kezünkben van, csak még kevesen látják.

Szász Gerda – Szabad Riport Tudósító Iroda
2011.04.13

Reklámok
Galéria | Kategória: ARCHIVUM, Szász Gerda, SZERZŐK
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.