Önbeismerés

Egy, a nyugati demokrácia angolszász emlőin nevelkedett, – épp ezért antidemokratikus, felszínes és hazug formáció, veszi magának a jogot, hogy a védelmező álarcában valójában gyűlöletet keltsen, uszítson és mások befolyásolására hazugságot terjesszen.
S teszi mindezt, a már ismert módon, – alantas eszközökkel és titkolt eredetű anyagi és szervezeti háttértámogatással.

Úgy tartjuk, hogy az ellenség mindig leleplezi magát, – mint az alábbi esetben is történt.
Ezt olvashattuk a minap e gyűlöletkeltő formáció honlapján:
„A Magyar Nemzeti Arcvonal, a tavalyi évet követően, 2011 novemberében országszerte rendezte meg a “Megtisztulás Éjszakája”elnevezésű akcióját, melynek célja zsidóság elleni szimbolikus támadás volt.”
E formáció ezzel a mondatával ismert el egy olyan tényt, mely sokak gyanúját igazolta.

Az eredeti felhívás, amire önleleplező módon reagált, így szólt:
„… Barátaiddal, ismerőseiddel gyűjtsétek össze az életeteket mérgező tárgyakat, kiadványokat és a Megtisztulás Éjszakáján hamvasszátok őket el! Erkölcstelen, pornográf füzetek, abortuszt népszerűsítő kiadványok, soviniszta, gyűlölködő transzparensek és minden a cionista szellemiséget magán hordozó tárgy, vagy nyomtatvány semmisüljön meg! …”

Ha nem gyanítottuk volna, akkor most megtudhatjuk, a formáció szerint kik is a vétkesek, kik azok, akik az erkölcs, a család, és a hagyományos érték ellen harcot hirdettek, előítéletesek és gyűlöletet szítanak, a formáció szerint a mindezekért a zsidóság a felelős!
Nos, ezt el is hisszük nekik, annál is inkább, mert, mint bevallják ők is ezt teszik, s ha ilyen bennfentesek, bátran feltételezhetjük, ennek oka nem más, mint, hogy maguk is ugyanabból a közegből valók.

A hasonló, reakciók azonban nem csak e formációtól érkeztek. Láthatóan még néhányan hasonlóan érintettnek érezték magukat a fenti eseményben.
Nem is meglepő az a beidegződés, ahogy vérmérsékletük és hovatartozásuk alapján reagálnak. Közülük ki-ki azt látta a felhívásban, amit látni akart. Volt, aki a könyvégetésekre, volt, aki a Kristályéjszakára, vagy hasonlókra asszociált. Persze közülük alig páran olvasták el a felhívást, érteni viszont egyikük sem akarta.
Nem a hír megértése volt a cél a számukra, hanem a félremagyarázása s így eszközként való felhasználása a gyűlöletkeltésre és az ostobák megfélemlítésére.

Ilyen volt például a Heti hetes ripacs csapata is. Nem mintha tőlük várható lenne a fent említett formációtól való eltérő habitus. Bár, maga a „műsor” sem az olyan értékek szószólója, mint a család, az erkölcsi tisztaság, az elkötelezettség, az élet és a természet tisztelete.

Mivel az arcvonal épp ezen értékek megóvását tűzte zászlajára, nem csoda, hogy kibékíthetetlen az ellentét. Akár a jó és gonosz, vagy a fény és sötétség harca.

Megjegyzem, egy mondás szerint nem az a legfontosabb, hogy mit mondanak, hanem az, hogy ki mondja. Ebben az a nagy igazság, hogy a hazug száját igaz szó nem hagyja el, a fertőben dagonyázó nem ismeri az erkölcsöt. E téren a cionisták, etnikai hovatartozásuktól függetlenül, már számtalanszor bizonyították, hogy a sötét erők szolgái.

Fehér Farkas

Reklámok
Galéria | Kategória: Fehér Farkas, MEGOLDÁSOK, SZERZŐK
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.