Érdekharc 1. rész

A Peters vetületi térkép támogatói azt állítják, hogy a térkép azért jó és tisztességes, mert “nem rasszistán látja a világot”, összehasonlítva a majdnem megszűnt Mercator térképpel. Sajnos, geográfusok és térképészek egyetértenek abban, hogy egyik vetülete sem alkalmas bolygónk megfelelő ábrázolására.

A Peters kivetítés
A német történész és újságíró Arno Peters (doktori értekezésének középpontjában a politikai propagandára fókuszált) – 1973-ban, összehívott egy sajtótájékoztatót, hogy bejelentse az “új” vetületi térképet, amely meglehetősen pontosan kezeli egyes országok valódi területét. A Peters vetületi térkép négyszögletes koordináta-rendszert használ, és párhuzamos szélességi, – s hosszúsági fokokat mutat.
Arno azt állította, hogy a térképén sokkal nagyobb területi hűséggel jeleníti meg a harmadik világ országait, mint a “népszerű” Mercator vetületi térképen, ami torzítja és drámaian megnöveli az eurázsiai és észak-amerikai országok méretét.

A média elvetette Peters érvelését, és elképzelését úgy jellemezte, mint a “legnagyobb dolgot a szeletelt kenyér óta”. Egy kalap alá véve becsmérelte a Mercator vetülettel.

Míg a Peters program az egyenlő földterületeket (csaknem) egyformának mutatja be, ám az összes térkép vetület torzítja a Föld gömb alakját
Arthur Robinson, a kiemelkedő térképész szerint, a Peters térkép “némileg a sarkkörre száradni fellógatott vizes, rongyos hosszú téli fehérneműre emlékeztet” (Monmonier, 10)

Peters féle vetületi térkép

Minden térkép torzítja a távolságot, a formát, és területet, vagy éppen a felhasználó, megrendelő igényeinek megfelelően alakítják a térképet. A torzítás annak tudható be, hogy síkban nem tudnak teljesen pontos térképet készíteni a Föld gömb alakjára. Azonban sem a Peters, sem a Mercator térkép nem esztétikus és nem tudja olyan jól érzékeltetni, hogy a föld tényleg úgy néz ki, ahogy valójában, mint amikor ránézünk egy földgömbre. John Snyder, U.S. Geological Survey-től kijelentette, hogy a Péters térkép “Nem jobb, mint a hasonló térképek, melyeket 400 éve használunk.” (Monmonier, 11)

A National Council of Churches’ Christian Aid szervezet újraközölte a Peters térképet 1977-ben, hogy a Peters térképpel terjessze az új evangéliumot a világon. A Peters térkép támogatói hangosan követelték, hogy a szervezetek váltsanak az új, “igazságosabb” világtérképre. Még az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja is kapitulált a kórus igényeinek, és elkezdte használni a Peters féle vetületi ábrázolást a saját térképein.

Ma viszonylag kevés szervezet használja ezt a térképet, de az “evangelizáló” folytatódik. Bob Abramms az ODT, Inc laptulajdonosa, a Peters térkép kiadója, nemrég írt egy cikket, melyben szorgalmazta a térkép használatát a Nemzeti Tanács Geographic Oktatási (NCGE) kiadványban. Abramms elhatárolódott a Peters vetület támogatóitól, és attól, amit „A félretájékoztatás problémája, és a túl hosszú ideje tartó túlbuzgó Peters rajongók okoztak. Valójában úgy tűnik, hogy a problémák, eredetileg magával a térkép készítőjével, Dr. Arno Peterssel vannak”. Abramms támogatta Peters féle térképet, az önmagában korlátozott értékeivel, mert mint mondta, „Mindamellett, ez egy gazdag tanulási eszköz, ha más prognózisokkal együtt vesszük figyelembe.”

Erre a cikkre reagálva Dr. Thomas Feldman tömören foglalta össze a következő kérdést a Perspective szerkesztőinek a Peters vetülettel szemben.
Kérem, vegyük ezt a térképet, mint példát arra, hogy mi ez valójában – ez egy átverés, mely kihasználja a legtöbb ember térképészeti tudatlanságát, – és szomorú ezt kimondani – de sok tanárét is. Olyan átverés, amelyik eléggé pontosan megmarad a politikai korrektség medrében, ahol helytelen kritizálni azt, aki azt állítja, hogy kritizálják a “status quo-t” …

Attól tartok, hogyha a vita fennmarad, csak összezavarja a tudatlanokat – ők már elhitték, hogy tudják, hogyan néznek ki a “rasszista” térképek, mert néhány tanár folyamatosan összehasonlítja a Mercator és a Gall-Peters féle térképeket és alkalmatlan, félrevezető faji összefüggéseket von le belőle.

Feldman utalva a Gall-Peters-féle változatra azt mondta, Arno Peters valójában nem a feltalálója a vetületnek, mely gyakran az ő nevét viseli. 1855-ben, egy angol lelkész, James Gall már publikált egy hasonló vetületet, a Scottish Geographical Magazine-ban, és grafikailag helyes egyenlő területű vetületnek nevezte. Egy interjúban Dr. Peters, aki nem formális térképészeti képzésben részesült, azt állította, hogy ő sosem hallott a Gall-féle vetületről mielőtt, hogy megalkotta a sajátját. Ennek ellenére sokan utalnak a Peters változatra úgy mint a Gall-Peters-féle vetület.

Peters úgy döntött, hogy összehasonlítja a furcsa kinézetű térképet a Mercator térképpel, mert tudta, hogy a Föld térkép nem megfelelő. A Peters térkép védői azt állítják, hogy a Mercator vetület torzítja az országok és kontinensek méretét, az északi féltekén és olyan helyeken, mint Grönland, ezért úgy tűnik, mintha az, azonos méretű lenne Afrikával, de az Afrika földrész valójában tizennégyszer nagyobb. Szerintük ezek az állítások természetesen mind igazak és helyesek.

A Mercator térképet nem falitérképképnek szánták, Peters azt mondta, hogy ő létrehozott egy hegyet a vakondtúráson kívül, és a Mercator térkép jó úton jár, hogy kimenjen a divatból.

***

Vetülettan

Lehetetlen pontosan megmutatni a Föld gömb felületét egy sík papírlapon. Míg egy földgömb pontosan ábrázolja a bolygót, egy használható méretű földgömb képes megmutatni a Föld legfőbb jellemzőit, de ez túl nagyméretű lenne ahhoz, hogy kényelmesen használni lehessen, így maradnak térképek. Képzeljük el hogy meghámozunk egy narancsot, és belenyomjuk a narancshéjat egy lapos táblázatba – nem könnyen lehet egy gömböt rávetíteni a síkra. Ugyanez igaz a földfelszínre, és ezért az általunk használt térkép is csak egy fajta vetület.

A céltól függően a térképész, megkísérli a térképen a torzítás kiküszöbölését egy vagy több szempontból. Ne feledjük, hogy nem minden szempontból lehet pontos a térkép, így a térképkészítőnek választania kell, mely torzulások kevésbé fontosak, mint mások. A térképkészítő is eldöntheti, a kis torzításokról, akár mind a négy szempontból, hogy hogyan készítsen egy megfelelő változatú térképet.

Alkalmazkodó – pontos helyek, pontos formák
Távolság – pontosan mért távolság
Terület / Ekvivalencia – a terület a térképen is aránylik a földön meglévő területek arányához.
Irány – pontosan ábrázolják a szögeket és irányokat

Egy nagyon ismert vetítés a Mercator térkép
Mercator Térkép

Geradus Mercator 1569-ben alkotta meg híres vetületi térképét, hogy segítse a hajósokat a navigálásban. Térképén, a szélességi és hosszúsági vonalak metszik egymást derékszögben, és így, az egyenes mentén vízszintes vonalban  nincs eltérés, torzulás. A Mercator térkép torzítása azonban növekszik, ahogy az egyenlítőtől elmozdulunk északra és délre. A Mercator térképen az Antarktisz úgy tűnik, hogy egy hatalmas kontinens, amely körbe fogja a földet, és Grönland úgy tűnik, hogy éppen akkora, mint Dél-Amerika, noha Grönland, Dél-Amerika méretének csupán egynyolcada. Mercator soha nem akarta , hogy térképét más célokra használják, mint a navigációra, mégis ez lett az egyik legnépszerűbb világtérkép vetület.

A 20. század során, a National Geographic Society, a különböző atlaszokban, és tantermi fali térképeken a lekerekített Robinson féle vetületet alkalmazta. A Robinson vetület egyik sajátossága, hogy a térkép szándékosan, különböző aspektusból is látványos torz, azért hogy egy vonzó világtérképet láttason. Valójában, 1989-ben, hét észak-amerikai profi földrajzi szervezet (köztük az American Cartographic Association, National Council for Geographic Education, Association of American Geographers, és a National Geographic Society) elfogadott egy állásfoglalást, mely a betiltana, minden minden téglalap alakú koordinátát a bolygó térképek torzulása miatt.

Robinson Projection

összeállította:
Fehér Farkas – Szabad Riport Tudósító Iroda

következik a 2. rész

Reklámok
Galéria | Kategória: Fehér Farkas, SZERZŐK, TUD-TECH
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.