Eltitkolt technológiák

A XXI. század elején járunk. Számos olyan teória látott napvilágot miszerint mára minden eszközzel rendelkezünk a fosszilis energiahordozóktól független, tiszta energia előállítására és hasznosítására. Ezen témaköröket vizsgálva szinte érthetetlen, hogy miért szennyezzük környezetünket, miért lehetetlenítjük el gyermekeink szép jövőbe vetett hitét. Eltitkolt, a „fősodrású” médiában elhallgatott technológiák!
Tiszta energia! “Ki mondja, hogy nem tudjuk megmenteni környezetünket?” Az energiaipart forradalmasító magyar találmány!

További, az energiaipart, a környezetvédelmet és az édesvíz előállítást forradalmasító magyar feltalálók és találmányok: ide kattintva
Részlet a vonatkozó fizikai kutatások eredményeiből:
Horst Eckardt, München, Németország
Laurence G. Felker, Reno, Nevada, USA
Összegzés
Annak ellenére, hogy a fizikusok hiába próbálkoztak több mint fél évszázadon át az összes természetes erő egyesítésével egy elméletben, Myron W. Evans vegyészeti fizikus végre sikerrel járt. Einstein és Elie Cartan éleslátására alapozva Evans elmélete a tér-idő geometriájából eredezteti az összes természeti erőt. Ahogy Einstein a gravitációt a tér-idő görbületének tulajdonította, az új elgondolás az elektromágnesességet a tér-idő torzulásához vagy csavarodásához köti. A gravitáció és elektromágnesesség között fellépő kölcsönhatás lehetősége – amely lehetőség elutasított a mai főbb fizikusi körökben – becslések szerint új fizikabeli eredményekhez vezet, amelyek erő és energia előállítását teszik lehetővé a tér-időből.
A teljes dokumentum magyar változata ide kattintva megtekinthető.
A bemutatott témakörök vizsgálatára és más technológiák felkutatására szakértői csoport alakult, illetve az általunk beadott kezdeményezés sikereivel összhangban megalapítjuk a Szingularitás Egyetemet!

forrás: Világbiztonság
(http://vilagbiztonsag.hu)

Reklámok
Galéria | Kategória: TUD-TECH | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.